دوره 4 (1401)
دوره 3 (1400)
دوره 2 (1399)
دوره 1 (1398)
اطلاعات آماری نشریه 
 67.71  (ICI Journals Master List (ICV 2019  
87.52  (ICI Journals Master List (ICV 2020 
6 google Scholar h-index

Journal Metrics
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 122
تعداد نویسندگان 264
تعداد مشاهده مقاله 74,005
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 27,250
نسبت مشاهده بر مقاله 606.6
نسبت دریافت فایل بر مقاله 223.36
-----------------------------------------
درصد پذیرش 20
زمان پذیرش (روز) 69
تعداد پایگاه های نمایه شده 15
تعداد داوران 93

گواهی  علمی نشریه از  وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

نشریه علمی مدیریت  و چشم انداز آموزش، فصلنامه ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که توسط انجمن مدیریت کسب و کار ایران   منـتشر می‌شود. این نشریه از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده نموده و به مباحث مهم و اساسی حوزه "مدیریت ،آموزش نیروی انسانی،مدیریت آموزش،بهسازی و آموزش نیروی  انسانی، آینده پژوهی درمدیریت و آموزش " می پردازد. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می نماید. همه مقالات ارسالی توسط نرم افزار مشابهت یاب همیاب و سمیم نور بررسی می شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل شود و پس از آن توسط داوران معتبر و مجرب به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرند. این نشریه با همکاری انجمن مدیریت کسب و کار ایران منتشر می شود.این نشریه توانست  در سال 2019 در لیست مستر ژورنال  قرار بگیرد و ایندکس شاخص کوپرنیکوس( شاخص ارزش کوپرنیک) 67.71 را کسب نماید. (مطالعه بیشتر)

 این  نشریه  طی  نامه رسمی شماره 16049 -1400 توانست در سال 1401  مجوز علمی  و رتبه ( ب)  را از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری دریافت نماید .

( لینک نمایه وزارت علوم : علمی پژوهشی )

 با توجه به اینکه نشریه  برای ارزیابی پایگاه اسکوپوس جهت اخذ گرید، قرار  گرفته است ،لذا  جهت پذیرش  مقالات  جدید ،  نویسندگان   پس از داوری  اولیه مقالات  ،باید چکیده مبسوط انگلیسی کاملا اصیل(Native) را ارائه نمایند .


نکته : "سیاست نشریه در مورد نحوه برخورد با سرقت ادبی: درصورتی که برای نشریه سرقت ادبی یک مقاله محرز شود، نشریه نویسنده /نویسندگان را در لیست سیاه قرار داده و اگر مقاله ایشان منتشر شده باشد، مقاله بایگانی شده و ذیل نام نویسنده/نویسندگان ٬عبارت «مقاله سرقت ادبی می باشد» درج می شود.

نکته :

با توجه به اینکه نشریه برای   نمایه اسکوپوس اقدام نموده است . لذا  از این پس  تمامی   مقالاتی  که به پروسه تایید   نهایی (پذیرش) رسیده اند باید   ترجمه نیتیو   چکیده مبسوط با فاکتوررسمی  ارائه نمایند . یا اینکه   تیم ترجمه موسسه  همکار  نشریه  ،  ترجمه نیتیو   را  از  چکیده مبسوط  انجام  خواهد داد . بدیهی است  هزینه ترجمه نیتیو نیز ،  که پایین تر از   هزینه   موسسات دیگر هست ، علاوه بر   هزینه پذیرش نهایی   از مکاتبه کننده  دریافت می گردد. لذا چاپ نهایی مقاله و ارائه گواهی  پذیرش منوط به   ترجمه دقیق (نیتیو) چکیده مبسوط می باشد .

 


 

         

مقاله پژوهشی (کمی ) مدیریت
نقش میانجی مکانیسم کامیابی در کار در تاثیرگذاری ویژگی‌های شخصیتی مثبت بر خود رهبری با تاکید بر نقش تعدیل‌گر شخصیت فعال

پیمان اکبری؛ مرضیه دهقانی زاده؛ زلیخا فصیح مفرد

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.387966.1168

چکیده
  هدف این پژوهش، نقش میانجی کامیابی در کار در تاثیرگذاری ویژگی‌های شخصیتی بر خود رهبری با تاکید بر نقش تعدیل‌گر شخصیت فعال می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی ـ همبستگی است که با یک پیمایش انجام شد. جامعه آماری (300نفر) کارکنان کارخانه سپاهان باطری بوده که با روش تصادفی ساده و از طریق فرمول کوکران (169نفر) ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی ) مدیریت
طراحی مدل شایستگی‌های رهبری دوسوتوان در سیستم‌های اجتماعی

معصومه محترم؛ زهرا پاکباز

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.390813.1179

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی شایستگی‌های مرتبط با رهبری دوسوتوان در سیستم‌های اجتماعی بود؛ لازم به ذکر است که پژوهش پیش‌رو از حیث هدف کاربردی است، رویکرد پژوهش کیفی و روش پژوهش فراترکیب می باشد. برای انجام این پژوهش، مراحل هفت‌گانه‌ی سندلوسکی و بارسو (2007) که از جامعیت لازم برخوردار است استفاده گردید. به-منظور اطمینان و اعتباربخشی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی ) مدیریت
شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار و اثرپذیر رهبری کوانتومی در حوزه شبکه‌های اجتماعی

روزبه حاجی زاده مجدی؛ شهرام فتاحی؛ ایرج رنجبر

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.396988.1192

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار و اثرپذیر رهبری کوانتومی سازمان صداوسیما در حوزه شبکه‌های اجتماعی می باشد. روش پژوهش کمی و از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 15 نفر از خبرگان عرصه رسانه، اساتید علوم سیاسی، اساتید مدیریت رسانه و مدیریت می‌باشند که به روش نمونه‌گیری هدفمند و در دسترس انتخاب و جهت انجام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی ) مدیریت
ارائه الگوی حکمرانی سبز با رویکرد توسعه پایدار(مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی کرمان)

زهرا روزبه؛ شیوا مداحیان؛ امین نیک پور

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.397241.1199

چکیده
  تحقیق حاضر به ارائه الگوی حکمرانی سبز با رویکرد توسعه پایدار در نظام سلامت (مورد مطالعه بیمارستان‌های شهر کرمان‌) پرداخته است. روش تحقیق در‌این پژوهش از نوع کاربردی و به لحاظ هدف از نوع تحلیلی و از نظر فرآیند جز تحقیقات کیفی و روش جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها جزو نظریه داده بنیاد(گرندد تئوری) می‌باشد. ابتدا، اقدام به مصاحبه با 12 نفر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته) مدیریت
طراحی الگوی تاب آوری در سازمانهای دولتی استان کرمانشاه

مختار حیدری؛ غلامعلی طبرسا؛ نادر شیخ الاسلامی کندلوسی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.402648.1211

چکیده
  هدف پژوهش طراحی الگویی از تاب‌آوری در سازمان‌های دولتی استان کرمانشاه است. روش پژوهش از نوع کیفی – کمی است. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع توسعه‌ای- کاربردی و به لحاظ گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران دولتی است که حداقل 10 سال سابقه فعالیت دارند. به‌منظور نمونه‌گیری در بخش کیفی از روش نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی ) مدیریت
واکاوی ابعاد و مولفه های فرهنگ سازمانی مبتنی بر متغیرهای هنجاری و فردی در مدیران ستادی آموزش و پرورش استان تهران

محمد برمه؛ محمد نقی ایمانی؛ سعید علیزاده؛ بابک نصیری؛ رضا سورانی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.412540.1238

چکیده
  هدف پژوهش حاضر واکاوی ابعاد و مولفه های فرهنگ سازمانی مبتنی بر متغیرهای هنجاری و فردی در مدیران ستادی آموزش و پرورش استان تهران می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع توصیفی – اکتشافی و از نظر ماهیت در زمره تحقیقات داده بنیاد می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 12 نفر از صاحب نظران و خبرگان مطلع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی ) مدیریت آموزشی
طراحی الگوی آموزش مجازی درس تربیت بدنی در آموزش و پرورش ایران

مهیار یاراحمدی؛ حبیب هنری؛ میثم شعبانی نیا

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.399178.1203

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی الگو آموزش مجازی درس تربیت بدنی در آموزش و پرورش ایران است. روش پژوهش به شیوه کیفی و مبتنی بر تحلیل مضمون یا تم بود. برای جمع آوری داده‌ها از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش گلیزر (1992) انجام گرفت. مشارکت‌کنندگان پژوهش ، 14 کارشناسان عضو فدراسیون ورزش دانش‌آموزی، اساتید بلندپایه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی ) مدیریت آموزشی
تأثیر آموزش عالی بر توسعه سیاسی؛ مطالعه تطبیقی در ایران و ترکیه

مسعود شفیعی چافی؛ رضا مهدی؛ مهدی اسدی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.395796.1186

چکیده
  هدف این پژوهش، مطالعه تطبیقی تأثیر آموزش عالی بر توسعه سیاسی در دو کشور ایران و ترکیه در سال 1402-1401 است. این تحقیق از نظر هدف و ماهیت، در رده تحقیقات کاربردی و از منظر روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل متخصصان و صاحب‌نظران آموزش عالی و توسعه سیاسی است که برای نمونه‌گیری از این جامعه، از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر در گرایش انتخاب رشته تحصیلی در دانش‌آموزان

سمیه مختار زاده بازرگانی؛ سعید علیزاده

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1398، ، صفحه 15-30

https://doi.org/10.22034/jmep.2019.100581

چکیده
  انتخاب رشته تحصیلی یکی از مهم‌ترین تصمیم‎هایی است که دانش آموزان در دوران تحصیل خود می‌گیرند به‌طوری‌که می‌تواند سرنوشت شغلی و آینده شغلی آنان را رقم بزند.مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر در گرایش انتخاب رشتهٔ تحصیلی دانش آموزان شهرستان نوشهر انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی بود و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر ...  بیشتر

رابطه بین شیوه‌های مدیریت کلاس و مهارت‌های ارتباطی باانگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر چابکسر

لیلا طالبی خانسری

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 113-131

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.243991.1030

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین شیوه‌های مدیریت کلاس و مهارت‌های ارتباطی باانگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر چابکسر انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل معلمان و دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی مدارس شهر چابکسر بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و تصادفی خوشه‌ای ...  بیشتر

رابطه بین سبک فرزند پروری والدین کارکرد خانواده با مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی

مریم عباس قربانی؛ فریما نقدی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 71-86

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.235295.1018

چکیده
  هدف پژوهش حاضر رابطه بین سبک فرزندپروری والدین و کارکرد خانواده با مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی بود. روش این پژوهش، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه مراکز پیش‌دبستانی شهر قزوین بودند که به روش خوشه‌ای 5 مرکز پیش‌دبستانی به‌تصادف انتخاب و از هر مرکز پیش‌دبستانی یک کلاس و از هر کلاس 20 نوآموز به‌صورت تصادفی انتخاب ...  بیشتر

رابطه مهارت‌های ارتباطی معلمان با بهزیستی تحصیلی دانش آموزان با تأکید بر نقش میانجی سازگاری تحصیلی در مدارس دخترانه متوسطه اول شهرستان کاشمر

جواد شالیان

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 167-195

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.282353.1056

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی معلمان با بهزیستی تحصیلی با تأکید بر نقش میانجی سازگاری تحصیلی دانش آموزان انجام شد. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش معلمان و دانش آموزان مدارس دخترانه متوسطه اول شهرستان کاشمر بودند که تعداد 143 نفر معلم بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و تعداد ...  بیشتر

کاربرد مؤلفه‌های تکنولوژی آموزشی در منابع اصلی برنامه‌ریزی درسی

لیلا پلوئی؛ فائزه فرهادیان

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 49-69

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.233969.1015

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی میزان کاربست مؤلفه‌های تکنولوژی آموزشی در منابع اصلی برنامه‌ریزی درسی بوده است. این پژوهش از نوع تحلیل محتوا بود و جامعه آماری آن شامل کلیه منابع اصلی برنامه‌ریزی درسی در سطح دانشگاه بوده است. با روش نمونه‌گیری هدفمند نُه کتاب به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها چک‌لیست مؤلفه‌های تکنولوژی ...  بیشتر

امکان سنجی استقرار آموزش الکترونیکی در بانک سرمایه

ندا محسنی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.239041.1023

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف امکان سنجی استقرار آموزش الکترونیکی در بانک سرمایه انجام شد. روش پژوهش توصیفی بود. جامعه آماری در این پژوهش فراگیران، مدرسین، مسئولین و کارشناسان بخش های انفورماتیک و آموزش بودند. برای سنجش مؤلفه فرهنگی تعداد 16 نفر از مدرسین و 300 نفر از فراگیران، برای سنجش مولفه فنی تعداد 12 نفر از مسئولین و کارشناسان انفورماتیک و ...  بیشتر

نقش جو مدرسه و هوش هیجانی در خودکارآمدی کارآفرینانه دانش آموزان دختر هنرستان های شهر مشهد

آزاده امیری

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 15-36

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.227912.1010

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش جو مدرسه و هوش هیجانی در خودکارآمدی کارآفرینانه‌ دانش آموزان دختر هنرستان های شهر مشهد انجام شد و از نوع توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دختر هنرستان های شهر مشهد در سال 99-1398 بودند که بر اساس جدول مورگان، 335 دانش آموز بعنوان نمونه به روش نمونه‌گیری خوشه ای انتخاب شدند. جمع ...  بیشتر

اندازه اثر داربست عقلی مدیریت آموزش در کاربرد تکنولوژی‌های نوین آموزشی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی در درس علومِ دانش‌آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی

عطیه کردلو؛ محمدرضا بهرنگی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 19-33

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.231073.1012

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اندازهٔ اثر داربست عقلی مدیریت آموزش در کاربرد تکنولوژی‌های نوین آموزشی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی در درس علومِ دانش آموزان دختر پایهٔ پنجم ابتدایی بود. روش مطالعه شبه‌آزمایشی بود. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دختر پایهٔ پنجم ابتدایی در منطقه 1 و 2 شهر تهران بودند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی مورگان 297 دانش‌آموز ...  بیشتر

رابطه بین سبک‌های یادگیری با مهارت‌های زبان‌آموزی دانش‎آموزان دوره متوسطه

جواد سلیمانپور

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1398، ، صفحه 45-62

https://doi.org/10.22034/jmep.2019.100583

چکیده
  توجه به سبک‌های یادگیری و مؤلفه‌های تعیین‌کننده آن برای دانش‌آموزان از ضروریات تعلیم و تربیت در دنیای امروز است. پژوهش حاضر درصدد بررسی رابطهٔ بین سبک‌های یادگیری (با توجه به مؤلفه‌های اصلی آن) با مهارت‌های زبان‌آموزی (زبان انگلیسی) است. بدین منظور جامعه آماری پژوهش، دبیرستان‌های شهرستان چالوس به تعداد 1260 نفر است که به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

کاربرد مؤلفه‌های تکنولوژی آموزشی در منابع اصلی برنامه‌ریزی درسی

لیلا پلوئی؛ فائزه فرهادیان

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 49-69

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.233969.1015

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی میزان کاربست مؤلفه‌های تکنولوژی آموزشی در منابع اصلی برنامه‌ریزی درسی بوده است. این پژوهش از نوع تحلیل محتوا بود و جامعه آماری آن شامل کلیه منابع اصلی برنامه‌ریزی درسی در سطح دانشگاه بوده است. با روش نمونه‌گیری هدفمند نُه کتاب به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها چک‌لیست مؤلفه‌های تکنولوژی ...  بیشتر

ابر واژگان

نشریات مرتبط