اهداف

هدف عمده فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش  فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با مدیریت و آموزش نیروی انسانی  می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. 

 • توسعه خلاقیت و نوآوری در راستای گسترش ظرفیت‌های مدیریت  و بهسازی نیروی انسانی  و بهره‌گیری از نظریه‌ها، مدل‌ها، و عملکردهای نوین در علم مدیریت ؛

 • بهره‌وری منابع انسانی و مدیریت عملکرد؛

 • توسعه و تعالی منابع انسانی (مدیریت استعداد، مدیریت شایستگی، مدیریت سرمایه انسانی و...)؛

 • محورهای سطوح فردی، گروهی و سازمانی رفتار سازمانی؛

 • مطالعات بین رشته‌ای با محوریت سرمایه انسانی

 • مدیریت منابع انسانی تطبیقی در بنگاهای اقتصادی (داخلی و خارجی)؛

 • نقد و بررسی نظریات موجود در حوزه منابع انسانی

 • مدیریت آینده‌نگر  در منابع انسانی

 • معماری منابع و سرمایه انسانی
 • آموزش و توسعه سرمایه انسانی
 • بالندگی سازمانی
 • نوآوری (سیاست‌های نوآوری، ظرفیت نوآوری، اکوسیستم نوآوری، نظام نوآوری، تحقیق و توسعه،  . . . .)
 • رهبری
 • مدیریت تغییر و نوآوری در نظام های آموزشی
 • مدیریت منابع انسانی در نظام های آموزشی
 • مدیریت مؤسسات آموزشی
 •  آموزش  عالی
 •  تکنولوژی آموزشی
 •  مدیریت و سازمان
 • اخلاق و مسئولیت اجتماعی،
 • رهبری و تحول سازمانی،
 • عملکرد سازمانی، 
 • مدیریت منابع سازمانی
 • سطوح تحلیل سازمانی
 • بلوغ سازمانی
 • آسیب­شناسی سازمانی
 • نظام اداری،  . . . )     
 • مطالعات رفتاری
 • مدیریت دانش
 •   مدیریت استراتژیک
 • تدوین و توسعه راهبردهای تعالی حوزه‌های علمی و تجربی  آموزش   نوظهور؛
 • آینده ­نگاری، راهبرد­پردازی، چشم­انداز­سازی، سناریو­پردازی  در مدیریت  و سازمان آموزشی
 • مدیریت منابع انسانی سبز
 • رفتار سازمانی در آموزش  کارکنان
 • یادگیری الکترونیک
 • فناوری های نو در  آموزش
 • آموزش در کسب و کارهای نوظهور
 • یادیگیری  سازمانی
 • ارزیابی  منابع انسانی
 • بهسازی  منابع انسانی
 • آموزش  هوشمند  در    سازمان ها  و  دانشگاه ها
 • نقش آموزش در تعلق سازمانی کارکنان، بهره وری کارکنان، چابک سازی، بازدهی نظام اداری، حل چالش های فرهنگی سازمان
 • مورد کاوی، تجربه نگاری و ثبت تجربیات کاربردی نقش آموزش در کاهش مشکلات و تنگناهای نظام اداری ایران
 • ثبت تجارب بکارگیری آموزش شغلی به منظور هوشمند سازی نظام اداری و توسعه دولت الکترونیک
 • مطالعات تطبیقی در ارتباط با تجارب سایر کشورها در زمینه بکارگیری آموزشی شغلی به منظور کاهش مشکلات اداره امور عمومی
 • ثبت تجارب همسو سازی آموزش شغلی با اهداف راهبردی سازمان
 • مدیریت استعداد
 • مدیریت عملکرد و  نخبه پروری و جانشین پروری
 •  نظام شایستگی  و شایسته محور
 • کاربرد علوم شناختی در مطالعات مدیریت منابع انسانی
 • فناوری و مدیریت منابع انسانی
 • نقش سرمایه انسانی در توسعه و تحول سازمانی
 • آینده­ پژوهی توانمندسازی سرمایه انسانی
 • مدیریت منابع انسانی سبز
 • مدیریت راهبردی منابع انسانی
 • آسیب شناسی سرمایه های انسانی در سازمانهای دولتی و خصوصی
 • استاندادهای مدیریت منابع انسانی
 • پژوهش­های کیفی مدیریت منابع انسانی
2 .  سایر موضوعات مرتبط با مدیریت

لذا اساتید ، صاحبنظران ، کارشناسان و دانشجویان گرامی می توانند طبق شرایط مجله مقالات خود را از طریق این وب سایت ارسال نمایند. به منظور دسترسی بهتر و سریعتر پژوهشگران و کتابخانه ها به آخرین یافته های پژوهشی در این زمینه، این نشریه اجازه دسترسی-آزاد به مقالات خود را به خوانندگان می دهد.

 

انواع مقالات 

 • مقالات اصیل پژوهشی 
 • مقالات  مطالعه موردی
 • مقالات مروری(کلید واژه ها  نو در  مدیریت  و آموزش )