اهداف

هدف عمده فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش  فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با مدیریت و مدیریت آموزشی می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند.

 

محورهای موضوعی 

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند: 

1.  مدیریت   
 •  بالندگی سازمانی در نظام های آموزشی
 • رهبری در امر آموزش
 • مدیریت تحول سازمانی در سازمان های آموزشی
 • مدیریت تغییر و نوآوری در نظام های آموزشی
 • مدیریت منابع انسانی در نظام های آموزشی
 • مدیریت مؤسسات آموزشی         
2. مدیریت آموزشی         
 • امور تربیتی         
 • آموزش دبستان و پیش دبستان         
 • آموزش دوره متوسطه         
 • آموزش عالی         
 • خلاقیت شناسی پرورشی و آموزشی         
 • علوم شناختی جهت آموزش بهتر         
 • نوآوری آموزشی از جنبه ‏های علم مدیریت         
 • برنامه درسی و رشد مهارت‌های اجتماعی         
 • تفکر اجتماعی در آموزش و پرورش         
 • روش‌های تدریس مطالعات اجتماعی         
 • رویکرد جامعه شناختی به آموزش و پرورش
 • روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی
 • فناوری‌های جدید و یادگیری آموزشگاهی
 • انگیزش و یادگیری
 • هنجاریابی و بومی‌سازی ابزارهای مرتبط با یادگیری آموزشگاهی
 • جنبه‌های اخلاقی، ارزشی و اجتماعی مرتبط با یادگیری آموزشگاهی
 • حافظه، فراموشی و انتقال یادگیری
 •  فنون و روش‌های نوین آموزش و یادگیری
 •  یادگیرنده مستقل و یادگیرنده محوری و نقش آن در ارتقای یادگیری
 •  آموزش از دور، آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی
 •   مبانی نظری و فلسفی آموزش و یادگیری
 •   روش‌های نوین ارزشیابی در یادگیری آموزشگاهی
 •   مدیریت کلاس درس
3 .  سایر موضوعات مرتبط با مدیریت آموزشی 

لذا اساتید ، صاحبنظران ، کارشناسان و دانشجویان گرامی می توانند طبق شرایط مجله مقالات خود را از طریق این وب سایت ارسال نمایند. به منظور دسترسی بهتر و سریعتر پژوهشگران و کتابخانه ها به آخرین یافته های پژوهشی در این زمینه، این نشریه اجازه دسترسی-آزاد به مقالات خود را به خوانندگان می دهد.

 

انواع مقالات 

 • مقالات اصیل پژوهشی