هدف عمده فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش  فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با مدیریت و مدیریت آموزشی می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند.

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:  
1     مدیریت         
    بالندگی سازمانی در نظام های آموزشی         
    رهبری در امر آموزش         
    مدیریت تحول سازمانی در سازمان های آموزشی         
    مدیریت تغییر و نوآوری در نظام های آموزشی         
    مدیریت منابع انسانی در نظام های آموزشی         
    مدیریت مؤسسات آموزشی         
2     مدیریت آموزشی         
    امور تربیتی         
    آموزش دبستان و پیش دبستان         
    آموزش دوره متوسطه         
    آموزش عالی         
    خلاقیت شناسی پرورشی و آموزشی         
    علوم شناختی جهت آموزش بهتر         
    نوآوری آموزشی از جنبه ‏های علم مدیریت         
    برنامه درسی و رشد مهارت‌های اجتماعی         
    تفکر اجتماعی در آموزش و پرورش         
    روش‌های تدریس مطالعات اجتماعی         
    رویکرد جامعه شناختی به آموزش و پرورش

روان‌شناسی شناختی و یادگیری آموزشگاهی

فناوری‌های جدید و یادگیری آموزشگاهی

انگیزش و یادگیری

هنجاریابی و بومی‌سازی ابزارهای مرتبط با یادگیری آموزشگاهی

جنبه‌های اخلاقی، ارزشی و اجتماعی مرتبط با یادگیری آموزشگاهی

حافظه، فراموشی و انتقال یادگیری

 فنون و روش‌های نوین آموزش و یادگیری

 یادگیرنده مستقل و یادگیرنده محوری و نقش آن در ارتقای یادگیری

 آموزش از دور، آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی

  مبانی نظری و فلسفی آموزش و یادگیری

  روش‌های نوین ارزشیابی در یادگیری آموزشگاهی

  مدیریت کلاس درس

  3     و سایر موضوعات مرتبط با م    دیریت آموزشی  را منتشر می کند.

لذا اساتید ، صاحبنظران ، کارشناسان و دانشجویان گرامی می توانند طبق شرایط مجله مقالات خود را از طریق این وب سایت ارسال نمایند. به منظور دسترسی بهتر و سریعتر پژوهشگران و کتابخانه ها به آخرین یافته های پژوهشی در این زمینه، این نشریه اجازه دسترسی-آزاد به مقالات خود را به خوانندگان می دهد. این نشریه از پایگاههای اطلاعاتی مگ ایران (Magiran )و نورمگز (Noormags )برای ایجاد یک نظام بایگانی توزیعی برای کتابخانه ها و افراد استفاده می کند. همچنین این نظام بایگانی به مسولان کتابخانه ها اجازه می دهد گردآوری کامل از مقالات نشریه در اختیار داشته باشند. همچنین  نشریه به زودی  در دیگر پایگاه های  اصلاعاتی  داخل  کشور  و همچنین بین المللی  معذفی  خواهد شد . ضمنا نشریه  تلاش دارد در  هیئت  تحریه خود از اساتید  بین المللی اروپایی و آسیایی نیز، استفاده نماید ؛ همچنین  در سال  دو  ویژه نامه(هر شش ماه )  با مقالات  تمام انگلیسی  داخلی و یا خارجی  پذیرش  نماید .

 

مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی(Educational Administration) یکی از حوزه‌های مطالعاتی دانش مدیریت است. علم مدیریت آموزشی؛ مجموعه‌ای منسجم از دانش حاصل از کاربرد روش علمی به منظور توصیف خصوصیات و تبیین عناصر سازمانی و روابط فی‌مابین آنها در سازمانهای آموزشی است. در این تعریف، عناصر سازمانی؛ متشکل از چهار سیستم بنیادی می‌باشند: الف-سیستم رفتاری (فرد، گروه، سازمان غیررسمی و…) ب- سیستم ساختاری (ساختار سازمانی، اهداف رسمی، مقررات، سازمان رسمی و…) ج- سیستم تکنولوژیک (فرایندها و روشهای تولید ستاندها، تجهیزات و…) د- سیستم محیطی (مشتریان و ارباب رجوع، رقبا، جامعه، دولت، تأمین کنندگان منابع و…). علم مدیریت آموزشی، کارکردهای مدیریت در سازمانهای آموزشی را بر تئوری و دانش علمی، مبتنی می‌سازد. کارکردهای مدیریت آموشی؛ شامل برنامه‌ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل در سازمانهای آموزشی است. هدف مدیریت آموزشی؛ بهبود اثربخشی، بهره‌وری و کیفیت در سازمانهای آموزشی است. منظور از سازمان آموزشی؛ سازمانی است که به ارائه خدمات آموزشی می‌پردازد
رشته مدیریت آموزشی

رشته مدیریت آموزشی یکی از حوزه‌های مطالعاتی دانش مدیریت است. علم مدیریت آموزشی، مجموعه‌ای منسجم از دانش حاصل از کاربرد روش علمی به‌منظور توصیف خصوصیات و تبیین عناصر سازمانی و روابط فی‌مابین آنها در سازمان‌های آموزشی است. در این تعریف، عناصر سازمانی؛ متشکل از چهار سیستم بنیادی می‌باشند:

الف-سیستم رفتاری (فرد، گروه، سازمان غیررسمی و …)

ب- سیستم ساختاری (ساختار سازمانی، اهداف رسمی، مقررات، سازمان رسمی و …)

ج- سیستم تکنولوژیک (فرایندها و روش‌های تولید ستانده ها، تجهیزات و …)

د- سیستم محیطی (مشتریان و ارباب‌رجوع، رقبا، جامعه، دولت، تأمین‌کنندگان منابع و …)

علم مدیریت آموزشی، کارکردهای مدیریت در سازمان‌های آموزشی را بر تئوری و دانش علمی، مبتنی می‌سازد. کارکردهای مدیریت آموزشی؛ شامل برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، رهبری و کنترل در سازمان‌های آموزشی است. هدف مدیریت آموزشی بهبود اثربخشی، بهره‌وری و کیفیت در سازمان‌های آموزشی است. منظور از سازمان آموزشی؛ سازمانی است که به ارائه خدمات آموزشی می‌پردازد. سازمان‌های آموزشی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

الف – سازمان‌های آموزشی صفی: این سازمان‌ها به‌طور مستقیم به ارائه خدمات آموزشی می‌پردازند، مثل مراکز آموزش ضمن خدمت کارکنان، مراکز سوادآموزی، مراکز آموزش و ترویج کشاورزی، دبیرستان‌ها، آموزشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی.

ب- سازمان‌های آموزشی ستادی: این سازمان‌ها با پشتیبانی از سازمان‌های آموزشی صفی، امکان ارائه خدمات آموزشی را میسر می‌سازند و بر آنها نظارت دارند، مثل ادارات آموزش‌وپرورش، وزارتخانه آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مراکز ستادی آموزش کارکنان، ادارات سوادآموزی و آموزش بزرگ‌سالان، سازمان مرکزی دانشگاه.

آموزش را می‌توان به سه حیطه کلی آموزش همگانی، آموزش کارکنان و آموزش عالی تقسیم‌بندی نمود، بر این اساس، مهم‌ترین زمینه‌های مطالعاتی دانش مدیریت آموزشی سه بخش عمده را دربر می‌گیرد:

مدیریت آموزش عمومی

مدیریت آموزش سازمانی

مدیریت آموزش عالی


نشریه مدیریت و چشم انداز آموزش  در سایه تلاش و اهتمام نویسندگان، اعضای محترم هیأت تحریریه، داوران و مدیر مسئول گرامی موفق به اخذ مجوز نمایه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) شده است.حفظ و ارتقاء جایگاه علمی از اولویت ها و سیاست های نشریه است. بر این اساس هیأت تحریریه و داوران بیش از گذشته در کیفیت علمی مقالات و وجه کاربردی نتایج پژوهشی اهتمام خواهند نمود. انتظار بر این است که نویسندگان گرامی که در دستیابی به جایگاه علمی ذکر شده بیشترین نقش را داشته اند، اکنون نیز یاری گر ما در ارتقاء نشریه باشند.

سردبیر نشریه


باعث مسرت است که اعلام دارم،

"فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش "موفق به کسب  امتیاز نمایه سازی در  فهرست نشریات پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)  گردیده است . از این طریق ، ضمن تشکر از  اعضای  محترم  هیئت تحریریه  ،سردبیر  محترم  و داوران محترم ، همچنین  محققان عزیزکه نشریه را  در این امر مهم یاری نموده اند، کمال تشکر و قدردانی  را بنمایم.  این نشریه  تلاش دارد  تا دربرنامه  جدید خود  جهت ارزیابی  نشریات  وزارت  علوم و تحقیقات و همچنین اسکوپوس (Scopus) اقدام نماید  .

 

 مدیر مسئول نشریه