فراخوان  مقاله انگلیسی

 با توجه به هیات تحریریه بین المللی و هچنین اجازه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (Isc) فصلنامه از سال 2021 در هر سال، یک شماره از 4 شماره مقالات را به پذیرش مقالات تماما انگلیسی محققین  داخل و خارج کشور اختصاص می دهد،  و در صورت  استقبال محققین به 2 شماره در سال خواهد رسید.بدیهی است، این امر می تواند  کمک شایانی به ارتقای سطح  دانشجویان ، اساتید و محققین   گردد .