دوره 3 (1400)
دوره 2 (1399)
دوره 1 (1398)
اطلاعات آماری نشریه 
 67.71  (ICI Journals Master List (ICV 2019  
87.52  (ICI Journals Master List (ICV 2020 
5 google Scholar h-index

Journal Metrics
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 104
تعداد نویسندگان 156
تعداد مشاهده مقاله 55,925
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 18,084
نسبت مشاهده بر مقاله 537.74
نسبت دریافت فایل بر مقاله 173.88
-----------------------------------------
درصد پذیرش 20
زمان پذیرش (روز) 63
تعداد پایگاه های نمایه شده 15
تعداد داوران 87

گواهی  علمی نشریه از  وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

نشریهعلمی مدیریت  و چشم انداز آموزش، فصلنامه ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که توسط انجمن مدیریت کسب و کار ایران   منـتشر می‌شود. این نشریه از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده نموده و به مباحث مهم و اساسی حوزه "مدیریت ،آموزش نیروی انسانی،مدیریت آموزش،بهسازی و آموزش نیروی  انسانی، آینده پژوهی درمدیریت و آموزش " می پردازد. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می نماید. همه مقالات ارسالی توسط نرم افزار مشابهت یاب همیاب و سمیم نور بررسی می شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل شود و پس از آن توسط داوران معتبر و مجرب به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرند. این نشریه با همکاری انجمن مدیریت کسب و کار ایران منتشر می شود.این نشریه توانست  در سال 2019 در لیست مستر ژورنال  قرار بگیرد و ایندکس شاخص کوپرنیکوس( شاخص ارزش کوپرنیک) 67.71 را کسب نماید. (مطالعه بیشتر)

 این  نشریه  طی  نامه رسمی شماره 16049 -1400 توانست  مجوز  رتبه  علمی  ( لینک نمایه وزارت علوم : علمی پژوهشی ) را از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری  دریافت نماید .

 با توجه به اینکه نشریه  برای ارزیابی پایگاه اسکوپوس جهت اخذ گرید، قرار  گرفته است ،لذا  جهت پذیرش  مقالات  جدید ،  نویسندگان   پس از داوری  اولیه مقالات  ،باید چکیده مبسوط انگلیسی کاملا اصیل(Native) را ارائه نمایند .

نکته : به استحضار می رساند با توجه به سیاست کلی نشریه مبنی بر ایجاد فرصت برای کلیه دانش پژوهان عزیز، تا اطلاع ثانوی از بررسی مقالات ارسالی توسط نویسندگان تکراری (Multiple submission) معذوریم. نویسندگان و پژوهشگران گرامی توجه نمایند، از مرداد ماه 1401 مجله از بررسی مقالاتی که نویسنده آنها ،مقاله در حال داوری دارد یا مقاله اشان  در نوبت چاپ است یا در یکی از شماره های سال جاری چاپ شده است، معذور  می باشد . از این رو   نشریه علت رد مقاله ارسالی  را به نویسنده اعلام می دارد .

نکته: با توجه به تفاهم نامه منعقد شده با انجمن کسب و کار ایران ، رویکرد علمی نشریه  در محور های (مدیریت ، بهسازی و آموزش نیروی  انسانی  و مدیریت آموزشی )  خواهد بود ؛ و مقالات اصیل پژوهشی در این زمینه مورد  بررسی و داوری قرار خواهد گرفت .

نکته : "سیاست نشریه در مورد نحوه برخورد با سرقت ادبی: درصورتی که برای نشریه سرقت ادبی یک مقاله محرز شود، نشریه نویسنده /نویسندگان را در لیست سیاه قرار داده و اگر مقاله ایشان منتشر شده باشد، مقاله بایگانی شده و ذیل نام نویسنده/نویسندگان ٬عبارت «مقاله سرقت ادبی می باشد» درج می شود.


 

         

مقاله پژوهشی (کمی )
نقش میانجی امنیت روانشناختی در تأثیر سبک رهبری اخلاقی ادراک شده بر رفتار آوایی معلمان

راضیه آقابابایی؛ حمید رحیمی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 1-21

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.382821.1155

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی امنیت روانشناختی در تأثیر سبک رهبری اخلاقی ادراک شده بر رفتار آوایی معلمان بود. پژوهش حاضر، توصیفی-همبستگی و جامعه آماری، شامل معلمان ابتدایی شهر ری در سال تحصیلی 1401-1402 به تعداد 849 نفر بود که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای 383 نفر بدست آمد. به منظور جمع آوری داده‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
ارائه مدل ساختاری تأثیر رهبری دانشی و سلامت سازمانی درک‌شده بر شور و شوق کاری با تاکید بر نقش میانجی صمیمیت سازمانی

جعفر بیک زاد

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 22-42

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.380739.1151

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل ساختاری تأثیر رهبری دانشی و سلامت سازمانی درک‌شده بر شور و شوق کاری با تاکید بر نقش میانجی صمیمیت سازمانی در کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان غربی است. این پژوهش از نوع کاربردی، و از حیث روش، توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعة آماری پژوهش دربرگیرندة کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان غربی به تعداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
مقایسه‌ی احساس تعلق به مدرسه، سرزندگی تحصیلی و هیجانات تحصیلی در بین دانش آموزان پایه اول ابتدایی در دوران قبل و شیوع کرونا

سمانه سلیمی؛ صادق کاظمی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 43-61

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.370716.1140

چکیده
  این مطالعه با هدف مقایسه‌ی احساس تعلق به مدرسه، سرزندگی تحصیلی و هیجانات تحصیلی در دانش آموزان اول ابتدایی منطقه 2 شهر تهران صورت گرفت. روش تحقیق از نوع علّی مقایسه‌ای بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان اول ابتدایی منطقه 2 شهر تهران به تعداد 475 نفر بود. نمونه آماری مورد مطالعه 212 نفر از دانش آموزان شامل 212 (106 دانش آموز اول ابتدایی در دوران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
تاثیـر نقـش سبـک‌های رهبـری انتقادی و مکانیسم پریشانی روانشناختی کارکنان بر دلبستگی شغلی کارکنان

پیمان اکبری؛ کامران نظری؛ سهیلا شیخ علی‌شاهی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 62-87

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.378928.1146

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر نقش سبک­های رهبری انتقادی و مکانیسم پریشانی روانشناختی کارکنان بر دلبستگی شغلی کارکنان بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی ـ همبستگی بود. جامعه آماری (300 نفر) کارکنان اداری آموزش و پرورش شهر یزد در سال 1401 بوده که با روش تصادفی ساده و از طریق کوکران (169 نفر) انتخاب شدند. ابزار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
تبیین مدل طراحی محیط یادگیری حرفه‌ای پویا مبتنی بر برنامه‌درسی بین‌رشته‌ای با رویکرد اثربخشی دانش‌آفرین در دانشگاه‌های علوم پزشکی شمال کشور

سید جواد مرتضوی امیری؛ میثم کرمی پور؛ محمد غفاری مجلج؛ فوزیه سالاری جائینی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 88-113

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.380624.1150

چکیده
  ایجاد محیط یادگیری حرفه‌ای پویا برنامه محور برای تسهیل توسعه حرفه‌ای برنامه‌های درسی بین رشته‌ای می‌باشد که آینده دانش آفرینی نوین در دانشگاه‌ها رقم می زند. پژوهش حاضر با هدف طراحی محیط یادگیری حرفه‌ای پویا مبتنی بر برنامه‌درسی بین‌رشته‌ای با رویکرد اثربخشی دانش‌آفرین به منظور ارائه مدل می‌باشد. روش پژوهش حاضر بصورت کیفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
تأثیر سبک رهبری سازمانی بر مدیریت منابع انسانی ضمن تأکید برنقش میانجی‌گر محیط کار رقابتی

بهشته فضلعلی؛ مجتبی معظمی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 114-142

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.378676.1149

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر سبک رهبری سازمانی بر مدیریت منابع انسانی ضمن تأکید بر نقش میانجی‌گر محیط کار رقابتی انجام شد. روش این مطالعه از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه‌ی کارکنان شرکت سهامی بیمه آسیا شهر تهران می‌باشد که در حال حاضر تعداد 3922 نفر بوده که تعداد 350 نفر با استفاده از روش تعیین حجم نمونه کوکران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
تعیین تأثیر راهبرد کار احساسی معلم و عدالت اخلاقی با نقش میانجی بهزیستی در کار معلمان زن مراکز استعداد های درخشان

خاتون وکیلی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 143-160

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.377314.1154

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی تعیین تأثیر راهبرد کار احساسی معلم و عدالت اخلاقی با نقش میانجی بهزیستی در کار معلمان زن مراکز استعدادهای درخشان می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرای پژوهش, توصیفی- همبستگی؛ و به طور مشخص مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه پژوهش معلمان زن مراکز استعدادهای درخشان مراکز بابل و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی ) مدیریت
بررسی تأثیر رهبری اصیل بر خشنودی شغلی کارکنان با تاکید بر نقش میانجی درگیری شغلی

محمد هادی عسگری

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 161-183

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.314242.1078

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر رهبری اصیل بر خشنودی شغلی کارکنان با تاکید بر نقش میانجی درگیری شغلی انجام شد. روش این مطالعه از نوع توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش کارکنان و مدیران سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به تعداد 311 نفر (275 نفر کارمند و 36 نفر مدیر) بودند که از این تعداد، 158 نفر بر اساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر در گرایش انتخاب رشته تحصیلی در دانش‌آموزان

سمیه مختار زاده بازرگانی؛ سعید علیزاده

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1398، ، صفحه 15-30

https://doi.org/10.22034/jmep.2019.100581

چکیده
  انتخاب رشته تحصیلی یکی از مهم‌ترین تصمیم‎هایی است که دانش آموزان در دوران تحصیل خود می‌گیرند به‌طوری‌که می‌تواند سرنوشت شغلی و آینده شغلی آنان را رقم بزند.مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر در گرایش انتخاب رشتهٔ تحصیلی دانش آموزان شهرستان نوشهر انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی بود و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر ...  بیشتر

رابطه بین شیوه‌های مدیریت کلاس و مهارت‌های ارتباطی باانگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر چابکسر

لیلا طالبی خانسری

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 113-131

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.243991.1030

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین شیوه‌های مدیریت کلاس و مهارت‌های ارتباطی باانگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر چابکسر انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل معلمان و دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی مدارس شهر چابکسر بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و تصادفی خوشه‌ای ...  بیشتر

اندازه اثر داربست عقلی مدیریت آموزش در کاربرد تکنولوژی‌های نوین آموزشی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی در درس علومِ دانش‌آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی

عطیه کردلو؛ محمدرضا بهرنگی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 19-33

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.231073.1012

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اندازهٔ اثر داربست عقلی مدیریت آموزش در کاربرد تکنولوژی‌های نوین آموزشی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی در درس علومِ دانش آموزان دختر پایهٔ پنجم ابتدایی بود. روش مطالعه شبه‌آزمایشی بود. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دختر پایهٔ پنجم ابتدایی در منطقه 1 و 2 شهر تهران بودند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی مورگان 297 دانش‌آموز ...  بیشتر

نقش میانجی خلاقیت کارکنان در رابطه بین خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی کارکنان آموزش‌وپرورش شهر بیرجند

منصور اله یار

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.226378.1003

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش میانجی خلاقیت کارکنان در رابطه بین خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی کارکنان آموزش‌وپرورش شهر بیرجند انجام شد. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان آموزش‌وپرورش شهر بیرجند در سال تحصیلی 99-1398 بود که بر اساس جدول کرجسی و مورگان (1970) تعداد 234 نمونه با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب ...  بیشتر

رابطه بین سبک فرزند پروری والدین کارکرد خانواده با مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی

مریم عباس قربانی؛ فریما نقدی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 71-86

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.235295.1018

چکیده
  هدف پژوهش حاضر رابطه بین سبک فرزندپروری والدین و کارکرد خانواده با مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی بود. روش این پژوهش، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه مراکز پیش‌دبستانی شهر قزوین بودند که به روش خوشه‌ای 5 مرکز پیش‌دبستانی به‌تصادف انتخاب و از هر مرکز پیش‌دبستانی یک کلاس و از هر کلاس 20 نوآموز به‌صورت تصادفی انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
تاثیر منابع انسانی و مالی بر فرایند برنامه ریزی عملیاتی در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رضا بشارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.340158.1115

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عامل "منابع انسانی و مالی" بر فرایند برنامه ریزی عملیاتی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده است. در این پژوهش کاربردی که برای انجام آن از روش‌های مروری، تطبیقی و کمی استفاده شد، تعداد ۱۷۶ نفر از صاحب نظران برنامه ریزی شرکت کردند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته)
ارزیابی کیفیت خدمات خوابگاهی با ترکیب مدل‌های سروکوال و IPA (مطالعه موردی: دانشگاه اردکان)

میترا موبد؛ علی نادی زاده اردکانی؛ پریسا شاکر اردکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.340094.1114

چکیده
  نظام آموزشی زمانی از عهده وظایف خود بر می‌آید که علاوه بر کمیت، از نظر کیفیت نیز در وضع مطلوبی باشد. از طرفی، با توجه به رقابت ملی و جهانی دانشگاه‌‏ها و رشد کمی آنها در سال‏های گذشته، این مؤسسات برای باقی ماندن در فضای رقابت و تبدیل شدن به اولویت انتخاب دانشجویان و جامعه، ناچار به افزایش کیفیت خدمات خود هستند. یکی از خدمات مهم دانشگاه‌‏ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
اثر سکته سازمانی بر بدگمانی سازمانی معلمان با میانجی‌گری شایعه سازمانی

مینا ایرندگانی؛ ناصر ناستی زایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.349972.1126

چکیده
  هدف پژوهش بررسی اثر سکته سازمانی بر بدگمانی سازمانی معلمان با میانجی‌گری شایعه سازمانی بود. روش پژوهش توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان ابتدایی شهر کنارک (استان سیستان و بلوچستان) در سال تحصیلی 1401-1400 بودند (476N=). به شیوه نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌ای (بر حسب جنسیت) تعداد 213 معلم از طریق پرسشنامه‌های سکته سازمانی (فرجوند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
ارائه مدل ساختاری از عملکرد شغلی بر اساس مهارتهای ارتباطی با میانجی گری درگیری شغلی در معلمان مدارس ابتدایی

معصومه داداشی؛ سمیرا پالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.345442.1123

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف آزمون مدل علّی عملکرد شغلی بر اساس مهارتهای ارتباطی با میانجی گری درگیری شغلی در معلمان انجام شد. بر این اساس روش تحقیق توصیفی بوده که به روش پیمایشی اجرا شد.جامعه آماری معلمان مدارس ابتدایی شهر لاهیجان در سال تحصیلی 1401-1400 به تعداد 295 نفر بودند.تعداد 167 نفر بر اساس فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
نقش میانجی جهت گیری هدف و هویت تحصیلی در رابطه میان خوش بینی تحصیلی با درگیری تحصیلی دانش آموزان

سیما لطفی؛ هایده عاشوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.345433.1122

چکیده
  هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین رابطه خوش بینی تحصیلی و درگیری تحصیلی با نقش میانجی جهت گیری هدف و هویت تحصیلی دانش آموزان مدارس دخترانه متوسطه شهرستان عباس آباد بود. این پژوهش از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی و از نظر روش تحقیق، همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری بود.جامعه آماری دانش آموزان مدارس دخترانه متوسطه شهرستان عباس آباد در سال ...  بیشتر

امکان سنجی استقرار آموزش الکترونیکی در بانک سرمایه

ندا محسنی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.239041.1023

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف امکان سنجی استقرار آموزش الکترونیکی در بانک سرمایه انجام شد. روش پژوهش توصیفی بود. جامعه آماری در این پژوهش فراگیران، مدرسین، مسئولین و کارشناسان بخش های انفورماتیک و آموزش بودند. برای سنجش مؤلفه فرهنگی تعداد 16 نفر از مدرسین و 300 نفر از فراگیران، برای سنجش مولفه فنی تعداد 12 نفر از مسئولین و کارشناسان انفورماتیک و ...  بیشتر

نقش جو مدرسه و هوش هیجانی در خودکارآمدی کارآفرینانه دانش آموزان دختر هنرستان های شهر مشهد

آزاده امیری

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 15-36

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.227912.1010

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش جو مدرسه و هوش هیجانی در خودکارآمدی کارآفرینانه‌ دانش آموزان دختر هنرستان های شهر مشهد انجام شد و از نوع توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دختر هنرستان های شهر مشهد در سال 99-1398 بودند که بر اساس جدول مورگان، 335 دانش آموز بعنوان نمونه به روش نمونه‌گیری خوشه ای انتخاب شدند. جمع ...  بیشتر

اندازه اثر داربست عقلی مدیریت آموزش در کاربرد تکنولوژی‌های نوین آموزشی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی در درس علومِ دانش‌آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی

عطیه کردلو؛ محمدرضا بهرنگی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 19-33

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.231073.1012

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اندازهٔ اثر داربست عقلی مدیریت آموزش در کاربرد تکنولوژی‌های نوین آموزشی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی در درس علومِ دانش آموزان دختر پایهٔ پنجم ابتدایی بود. روش مطالعه شبه‌آزمایشی بود. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دختر پایهٔ پنجم ابتدایی در منطقه 1 و 2 شهر تهران بودند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی مورگان 297 دانش‌آموز ...  بیشتر

رابطه بین سبک‌های یادگیری با مهارت‌های زبان‌آموزی دانش‎آموزان دوره متوسطه

جواد سلیمانپور

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1398، ، صفحه 45-62

https://doi.org/10.22034/jmep.2019.100583

چکیده
  توجه به سبک‌های یادگیری و مؤلفه‌های تعیین‌کننده آن برای دانش‌آموزان از ضروریات تعلیم و تربیت در دنیای امروز است. پژوهش حاضر درصدد بررسی رابطهٔ بین سبک‌های یادگیری (با توجه به مؤلفه‌های اصلی آن) با مهارت‌های زبان‌آموزی (زبان انگلیسی) است. بدین منظور جامعه آماری پژوهش، دبیرستان‌های شهرستان چالوس به تعداد 1260 نفر است که به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

کاربرد مؤلفه‌های تکنولوژی آموزشی در منابع اصلی برنامه‌ریزی درسی

لیلا پلوئی؛ فائزه فرهادیان

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 49-69

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.233969.1015

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی میزان کاربست مؤلفه‌های تکنولوژی آموزشی در منابع اصلی برنامه‌ریزی درسی بوده است. این پژوهش از نوع تحلیل محتوا بود و جامعه آماری آن شامل کلیه منابع اصلی برنامه‌ریزی درسی در سطح دانشگاه بوده است. با روش نمونه‌گیری هدفمند نُه کتاب به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها چک‌لیست مؤلفه‌های تکنولوژی ...  بیشتر

ابر واژگان

نشریات مرتبط