دوره 5 (1402)
دوره 4 (1401)
دوره 3 (1400)
دوره 2 (1399)
دوره 1 (1398)
اطلاعات آماری نشریه 
 67.71  (ICI Journals Master List (ICV 2019  
87.52  (ICI Journals Master List (ICV 2020 
7 google Scholar h-index

Journal Metrics
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 171
تعداد نویسندگان 388
تعداد مشاهده مقاله 6,959,191
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 91,754
نسبت مشاهده بر مقاله 40697.02
نسبت دریافت فایل بر مقاله 536.57
-----------------------------------------
درصد پذیرش 20
زمان پذیرش (روز) 84
تعداد پایگاه های نمایه شده 15
تعداد داوران 60

گواهی  علمی نشریه از  وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

نشریه علمی مدیریت  و چشم انداز آموزش، فصلنامه ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که توسط انجمن مدیریت کسب و کار ایران   منـتشر می‌شود. این نشریه از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده نموده و به مباحث مهم و اساسی حوزه "مدیریت ،آموزش نیروی انسانی،مدیریت آموزش،بهسازی و آموزش نیروی  انسانی، آینده پژوهی درمدیریت و آموزش " می پردازد. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می نماید. همه مقالات ارسالی توسط نرم افزار مشابهت یاب همیاب و سمیم نور بررسی می شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل شود و پس از آن توسط داوران معتبر و مجرب به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرند. این نشریه با همکاری انجمن مدیریت کسب و کار ایران منتشر می شود.این نشریه توانست  در سال 2019 در لیست مستر ژورنال  قرار بگیرد و ایندکس شاخص کوپرنیکوس( شاخص ارزش کوپرنیک) 67.71 را کسب نماید. (مطالعه بیشتر)

 این  نشریه  طی  نامه رسمی شماره 16049 -1400 توانست در سال 1401  مجوز علمی  و رتبه ( ب)  را از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری دریافت نماید .

( لینک نمایه وزارت علوم : علمی پژوهشی )

 فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش  توانست در ارزیابی  موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام(ISC)  رتبه Q1  را کسب  نماید .

 با توجه به اینکه نشریه  برای ارزیابی پایگاه اسکوپوس جهت اخذ گرید، قرار  گرفته است ،لذا  جهت پذیرش  مقالات  جدید ،  نویسندگان   پس از داوری  اولیه مقالات  ،باید چکیده مبسوط انگلیسی کاملا اصیل(Native) را ارائه نمایند .


نکته : "سیاست نشریه در مورد نحوه برخورد با سرقت ادبی: درصورتی که برای نشریه سرقت ادبی یک مقاله محرز شود، نشریه نویسنده /نویسندگان را در لیست سیاه قرار داده و اگر مقاله ایشان منتشر شده باشد، مقاله بایگانی شده و ذیل نام نویسنده/نویسندگان ٬عبارت «مقاله سرقت ادبی می باشد» درج می شود.

نکته :

با توجه به اینکه نشریه برای   نمایه اسکوپوس اقدام نموده است . لذا  از این پس  تمامی   مقالاتی  که به پروسه تایید   نهایی (پذیرش) رسیده اند باید   ترجمه نیتیو   چکیده مبسوط با فاکتوررسمی  ارائه نمایند . یا اینکه   تیم ترجمه موسسه  همکار  نشریه  ،  ترجمه نیتیو   را  از  چکیده مبسوط  انجام  خواهد داد . بدیهی است  هزینه ترجمه نیتیو نیز ،  که پایین تر از   هزینه   موسسات دیگر هست ، علاوه بر   هزینه پذیرش نهایی   از مکاتبه کننده  دریافت می گردد. لذا چاپ نهایی مقاله و ارائه گواهی  پذیرش منوط به   ترجمه دقیق (نیتیو) چکیده مبسوط می باشد .

 


 

         

مقاله پژوهشی (آمیخته) مدیریت آموزشی
پیشایندها و پیامدهای شایستگی حرفه‌ای مدیران مدارس با تاکید بر پایداری محیطی و توسعه پایدار

محمدرضا رسولی؛ غفار تاری؛ حسین بقایی

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1403، صفحه 1-25

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.449993.1344

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی پیشایندها و پیامدهای شایستگی حرفه‌ای مدیران مدارس با تاکید بر پایداری محیطی و توسعه پایدار می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) می­باشد. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی شامل صاحبنظران و اساتید حوزه تعلیم و تربیت در شهر تهران بودند که نمونه گیری به شیوه هدفمند انجام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی ) مدیریت
بازنمایی ادراک از عوامل موثر بر اجرای الگوی مدیریت دانش اریک چنگ در مدارس متوسطه استان آذربایجان غربی

پریوش محمدی قشلاق

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.410016.1223

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای الگوی مدیریت دانش اریک چنگ در مدارس متوسطه دوره دوم استان آذربایجان غربی صورت پذیرفت. روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث جمع‌آوری اطلاعات کیفی از نوع پدیدارشناسی بوده و جامعه پژوهش مدیران مدارس متوسطه دوره دوم استان در سال تحصیلی 1402-1401 بوده که با روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع همگون ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی ) مدیریت آموزشی
تدوین الگوی تدریس اثربخش به منظور ارتقاء سطح آموزشی مدارس

مهدی محمدی؛ فردین عبداللهی؛ رفیق حسنی

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.407379.1218

چکیده
  چکیدههدف این پژوهش تدوین الگوی تدریس اثربخش به منظور ارتقاء سطح آموزشی مدارس است. این پژوهش از نوع کیفی و پدیدارشناسی است. جامعه پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و آشنا به موضوع است. براساس روش نمونه‌گیری هدفمند، پس از مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر، اشباع نظری حاصل و مصاحبه متوقف شد. در این پژوهش جهت دستیابی به روایی، از مشاوران و کارشناسان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته) مدیریت
طراحی مدل شکست سکوت دفاعی کارکنان خلاق در سازمان‌ها

اعظم خسروی؛ کرم خلیلی؛ اسفندیار محمدی

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.421536.1254

چکیده
  هدف این تحقیق ارائه مدلی برای شکستن سکوت دفاعی کارکنان خلاق در سازمان‌های دولتی می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و یک تحقیق آمیخته اکتشافی از نوع کیفی – کمی می‌باشد. جامعه آماری در بخش کیفی پژوهش شامل 20 نفر از خبرگان (اساتید دانشگاه و محققین آشنا با موضوع تحقیق) و مدیران و معاونین سازمان‌های دولتی و جامعه آماری در بخش کمی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی ) مدیریت آموزشی
اثر تعدیل کننده خودکارآمدی در رابطه بین والدین – فرزند و مشارکت تحصیلی با در نظر گرفتن متغیر میانجی سازگاری یادگیری در بین دانش‌آموزان دوره متوسطه شهرستان نوشهر

میثم کرمی پور؛ سمانه متاجی؛ رضوانه کاظم نژاد؛ مریم اسفندیاری

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.425674.1279

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی اثر تعدیل کننده خودکارآمدی در رابطه بین والدین – فرزند و مشارکت تحصیلی با در نظر گرفتن متغیر میانجی سازگاری یادگیری در بین دانش‌آموزان دوره متوسطه شهرستان نوشهر می‎باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع توصیفی - همبستگی می‎باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل والدین و دانش‌آموزان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی ) مدیریت آموزشی
فرآیند یادگیری درس تربیت بدنی در آموزش و پرورش از طریق آموزش مجازی

مهیار یار احمدی؛ حبیب هنری؛ میثم شعبانی نیا

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.422385.1262

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف فرآیند یادگیری درس تربیت بدنی در آموزش و پرورش از طریق آموزش مجازی می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی می‎باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل اساتید و متخصصان حوزه تربیت‌بدنی مدارس به تعداد 14 نفر می باشد و از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل عوامل اثر بخش در آموزش مجازی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی ) مدیریت آموزشی
طراحی مدل توسعه مهارت‌های پرسشگری مبتنی بر بوم مدرسه در دانش‌آموزان دوره ابتدایی

مطهره خسروی راد؛ احمد اکبری؛ محمد کریمی؛ مسلم چرابین

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.420589.1252

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل توسعه مهارت‌های پرسشگری در دانش‌آموزان دوره ابتدایی استان خراسان رضوی مبتنی بر بوم مدرسه است. برای پاسخ به این سؤال در بخش کیفی از روش پژوهش نظریه داده‌بنیاد و با رویکرد کیفی استفاده شده است. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار 2020 MaxQDA استفاده شد. روش نمونه‌گیری، از نوع هدفمند که در مجموع با انجام 10 مصاحبه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته) مدیریت
طراحی مدل اکوسیستم کارآفرینی در دانشگاه با رویکرد دانش محور

ناهید میر؛ امین رحیمی کیا؛ مهری دارایی

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.430532.1300

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی مدل اکوسیستم کارآفرینی در دانشگاه با رویکرد دانش محور می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 20 نفر از شامل خبرگان دانشگاهی آگاه به بحث اکوسیستم کارآفرینی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و در بخش کمی شامل 384 نفر از کلیه مدیران دانشگاه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی ) مدیریت
شناسایی و اعتبار سنجی عوامل استرس‌زای شغلی کارکنان شرکت توزیع برق استان ایلام

اردشیر شیری

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.429921.1297

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی و اعتبار سنجی عوامل استرس‌زای شغلی در میان کارکنان شرکت توزیع برق استان ایلام انجام شده است. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از جهت ماهیت آمیخته اکتشافی (کیفی - کمی) است که در مرحله کیفی، از استراتژی تحلیل مضمون و مرحله کمی از پژوهش توصیفی- پیمایشی بهره گرفته است. جامعه آماری در بخش کیفی صاحب نظران سازمانی که با نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی ) مدیریت
طراحی مدل پیشران‌های اثرگذار بر بلوغ مدیریت دانش در سازمان ورزش شهرداری تهران

اسماعیل خندان؛ علی محمد صفانیا؛ محسن باقریان فرح آبادی باقریان فرح آبادی؛ سید صلاح الدین نقشبندی

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.424120.1268

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی مدل پیشران‌های اثرگذار بر بلوغ مدیریت دانش در سازمان ورزش شهرداری تهران می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی و از نظر ماهیت تحلیلی و اکتشافی می باشد. جامعه آماری شامل 19 نفر از خبرگان و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند می‌باشند. گرد‌آوری داده‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی ) مدیریت
طراحی و تبیین مدل رفتار سیاسی مدیران در سازمان های دولتی

مهدی ایزدی؛ امیر هوشنگ نظرپوری؛ رضا سپهوند؛ حجت وحدتی؛ محمد حکاک

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.422154.1256

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی و تبیین مدل رفتار سیاسی مدیران در سازمان های دولتی می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی و به لحاظ منطق گردآوری داده ها از نوع استقراء – قیاسی میباشد. جامعه آماری شامل 30 نفر از خبرگان (اساتید و مدیران سازمان های دولتی) می باشد و به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای جمع‌آوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی ) مدیریت آموزشی
اثربخشی آموزشی راهبردهای شناختی و فراشناختی بر رفتارهای خودشکن آموزشی و تفکر خود ارزیابی منفی در درس عربی

علی نوری احمد حمید ال طعمه؛ محمد حسنی؛ معصومه طالبی

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.423392.1272

چکیده
  هدف این تحقیق اثربخشی آموزشی راهبردهای شناختی و فراشناختی بر رفتارهای خودشکن آموزشی و تفکر خود ارزیابی منفی دردرس عربی می‌باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرمقدس کربلاء می باشد، که تعداد 105 نفر از آن ها به شیوه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته) مدیریت آموزشی
تدوین و اعتباریابی برنامه درسی تربیت دینی در مقطع پیش دبستان

زینب اشرفی سلطان احمدی؛ صادق ملکی آوارسین؛ جواد کیهان؛ جهانگیر یاری

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.445421.1326

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تدوین و اعتباربخشی برنامه‌‌درسی تربیت‌‌دینی در دوره پیش‌دبستانی می باشد. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی و برحسب نوع داده‌ها آمیخته (کیفی-کمی) و از رویکرد ترکیبی اکتشافی متوالی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 16 نفر از خبرگان مطالعات برنامه‌درسی، کارشناسان تعلیم و تربیت اسلامی و مربیان این دوره و در بخش کمی شامل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی ) مدیریت آموزشی
بررسی تاثیر راهبردهای یادگیری و انگیزشی بر خودکارآمدی دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی با نقش میانجی اهداف پیشرفت و اشتیاق تحصیلی

احمد صبیح الحریشاوی؛ حسن قلاوندی؛ محمد حسنی

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.322886.1091

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی تاثیر راهبردهای یادگیری و انگیزشی بر خودکارآمدی دانشجویان رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی با نقش میانجی اهداف پیشرفت واشتیاق تحصیلی می‌باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-همبستگی با رویکرد تحلیل مسیر می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان رشته تربیت بندی و علوم ورزشی دانشگاه عراق به تعداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی ) مدیریت
شناسایی و ارزیابی مولفه‌های شایستگی منابع انسانی در عصر تحول دیجیتال

مهدیه عبیدی؛ رشید ذوالفقاری زعفرانی؛ مسعود حقیقی

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1403

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.428335.1288

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی و ارزیابی مولفه‌های شایستگی منابع انسانی در عصر تحول دیجیتال می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی-توسعه ای و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی) و از نظر ماهیت اکتشافی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 20 نفر از خبرگان و متخصصان آگاه به موضوع پژوهش و متخصصان در شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول) و ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر در گرایش انتخاب رشته تحصیلی در دانش‌آموزان

سمیه مختار زاده بازرگانی؛ سعید علیزاده

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1398، ، صفحه 15-30

https://doi.org/10.22034/jmep.2019.100581

چکیده
  انتخاب رشته تحصیلی یکی از مهم‌ترین تصمیم‎هایی است که دانش آموزان در دوران تحصیل خود می‌گیرند به‌طوری‌که می‌تواند سرنوشت شغلی و آینده شغلی آنان را رقم بزند.مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر در گرایش انتخاب رشتهٔ تحصیلی دانش آموزان شهرستان نوشهر انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی بود و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر ...  بیشتر

رابطه بین شیوه‌های مدیریت کلاس و مهارت‌های ارتباطی باانگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر چابکسر

لیلا طالبی خانسری

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 113-131

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.243991.1030

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین شیوه‌های مدیریت کلاس و مهارت‌های ارتباطی باانگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر چابکسر انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل معلمان و دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی مدارس شهر چابکسر بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و تصادفی خوشه‌ای ...  بیشتر

رابطه مهارت‌های ارتباطی معلمان با بهزیستی تحصیلی دانش آموزان با تأکید بر نقش میانجی سازگاری تحصیلی در مدارس دخترانه متوسطه اول شهرستان کاشمر

جواد شالیان

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 167-195

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.282353.1056

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی معلمان با بهزیستی تحصیلی با تأکید بر نقش میانجی سازگاری تحصیلی دانش آموزان انجام شد. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش معلمان و دانش آموزان مدارس دخترانه متوسطه اول شهرستان کاشمر بودند که تعداد 143 نفر معلم بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و تعداد ...  بیشتر

کاربرد مؤلفه‌های تکنولوژی آموزشی در منابع اصلی برنامه‌ریزی درسی

لیلا پلوئی؛ فائزه فرهادیان

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 49-69

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.233969.1015

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی میزان کاربست مؤلفه‌های تکنولوژی آموزشی در منابع اصلی برنامه‌ریزی درسی بوده است. این پژوهش از نوع تحلیل محتوا بود و جامعه آماری آن شامل کلیه منابع اصلی برنامه‌ریزی درسی در سطح دانشگاه بوده است. با روش نمونه‌گیری هدفمند نُه کتاب به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها چک‌لیست مؤلفه‌های تکنولوژی ...  بیشتر

اندازه اثر داربست عقلی مدیریت آموزش در کاربرد تکنولوژی‌های نوین آموزشی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی در درس علومِ دانش‌آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی

عطیه کردلو؛ محمدرضا بهرنگی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 19-33

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.231073.1012

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اندازهٔ اثر داربست عقلی مدیریت آموزش در کاربرد تکنولوژی‌های نوین آموزشی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی در درس علومِ دانش آموزان دختر پایهٔ پنجم ابتدایی بود. روش مطالعه شبه‌آزمایشی بود. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دختر پایهٔ پنجم ابتدایی در منطقه 1 و 2 شهر تهران بودند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی مورگان 297 دانش‌آموز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی ) مدیریت
بررسی تاثیر رهبری دانش محور بر نوآوری سازمانی با نقش میانجی توهم کنترل و عقلانیت

داور دیرمینا؛ غلامحسن شیردل؛ سید جواد ایرانبان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1403

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.398909.1201

چکیده
  هدف این پژوهش، درک اثر متغیر رهبری دانش محور بر نوآوری سازمانی در بانک سپه بعد از ادغام می باشد. در این پژوهش، از مدل پژوهشی توصیفی-کاربردی بهره برده شده و روش آن پیمایشی و جامعه آماری آن، از بین 110 نفر از مدیران و کارشناسان ستاد بانک سپه بعد از ادغام می باشد. حجم نمونه مورد نیاز با روش نمونه گیری تصادفی ساده و متشکل از 87 نفر از طریق جدول ...  بیشتر

امکان سنجی استقرار آموزش الکترونیکی در بانک سرمایه

ندا محسنی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.239041.1023

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف امکان سنجی استقرار آموزش الکترونیکی در بانک سرمایه انجام شد. روش پژوهش توصیفی بود. جامعه آماری در این پژوهش فراگیران، مدرسین، مسئولین و کارشناسان بخش های انفورماتیک و آموزش بودند. برای سنجش مؤلفه فرهنگی تعداد 16 نفر از مدرسین و 300 نفر از فراگیران، برای سنجش مولفه فنی تعداد 12 نفر از مسئولین و کارشناسان انفورماتیک و ...  بیشتر

نقش جو مدرسه و هوش هیجانی در خودکارآمدی کارآفرینانه دانش آموزان دختر هنرستان های شهر مشهد

آزاده امیری

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 15-36

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.227912.1010

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش جو مدرسه و هوش هیجانی در خودکارآمدی کارآفرینانه‌ دانش آموزان دختر هنرستان های شهر مشهد انجام شد و از نوع توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دختر هنرستان های شهر مشهد در سال 99-1398 بودند که بر اساس جدول مورگان، 335 دانش آموز بعنوان نمونه به روش نمونه‌گیری خوشه ای انتخاب شدند. جمع ...  بیشتر

اندازه اثر داربست عقلی مدیریت آموزش در کاربرد تکنولوژی‌های نوین آموزشی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی در درس علومِ دانش‌آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی

عطیه کردلو؛ محمدرضا بهرنگی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 19-33

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.231073.1012

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اندازهٔ اثر داربست عقلی مدیریت آموزش در کاربرد تکنولوژی‌های نوین آموزشی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی در درس علومِ دانش آموزان دختر پایهٔ پنجم ابتدایی بود. روش مطالعه شبه‌آزمایشی بود. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دختر پایهٔ پنجم ابتدایی در منطقه 1 و 2 شهر تهران بودند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی مورگان 297 دانش‌آموز ...  بیشتر

رابطه بین سبک‌های یادگیری با مهارت‌های زبان‌آموزی دانش‎آموزان دوره متوسطه

جواد سلیمانپور

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1398، ، صفحه 45-62

https://doi.org/10.22034/jmep.2019.100583

چکیده
  توجه به سبک‌های یادگیری و مؤلفه‌های تعیین‌کننده آن برای دانش‌آموزان از ضروریات تعلیم و تربیت در دنیای امروز است. پژوهش حاضر درصدد بررسی رابطهٔ بین سبک‌های یادگیری (با توجه به مؤلفه‌های اصلی آن) با مهارت‌های زبان‌آموزی (زبان انگلیسی) است. بدین منظور جامعه آماری پژوهش، دبیرستان‌های شهرستان چالوس به تعداد 1260 نفر است که به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

کاربرد مؤلفه‌های تکنولوژی آموزشی در منابع اصلی برنامه‌ریزی درسی

لیلا پلوئی؛ فائزه فرهادیان

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 49-69

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.233969.1015

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی میزان کاربست مؤلفه‌های تکنولوژی آموزشی در منابع اصلی برنامه‌ریزی درسی بوده است. این پژوهش از نوع تحلیل محتوا بود و جامعه آماری آن شامل کلیه منابع اصلی برنامه‌ریزی درسی در سطح دانشگاه بوده است. با روش نمونه‌گیری هدفمند نُه کتاب به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها چک‌لیست مؤلفه‌های تکنولوژی ...  بیشتر

ابر واژگان

نشریات مرتبط