دوره 4 (1401)
دوره 3 (1400)
دوره 2 (1399)
دوره 1 (1398)
اطلاعات آماری نشریه 
 67.71  (ICI Journals Master List (ICV 2019  
87.52  (ICI Journals Master List (ICV 2020 
7 google Scholar h-index

Journal Metrics
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 141
تعداد نویسندگان 353
تعداد مشاهده مقاله 5,121,076
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 71,172
نسبت مشاهده بر مقاله 36319.69
نسبت دریافت فایل بر مقاله 504.77
-----------------------------------------
درصد پذیرش 20
زمان پذیرش (روز) 77
تعداد پایگاه های نمایه شده 15
تعداد داوران 60

گواهی  علمی نشریه از  وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

نشریه علمی مدیریت  و چشم انداز آموزش، فصلنامه ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که توسط انجمن مدیریت کسب و کار ایران   منـتشر می‌شود. این نشریه از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده نموده و به مباحث مهم و اساسی حوزه "مدیریت ،آموزش نیروی انسانی،مدیریت آموزش،بهسازی و آموزش نیروی  انسانی، آینده پژوهی درمدیریت و آموزش " می پردازد. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می نماید. همه مقالات ارسالی توسط نرم افزار مشابهت یاب همیاب و سمیم نور بررسی می شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل شود و پس از آن توسط داوران معتبر و مجرب به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرند. این نشریه با همکاری انجمن مدیریت کسب و کار ایران منتشر می شود.این نشریه توانست  در سال 2019 در لیست مستر ژورنال  قرار بگیرد و ایندکس شاخص کوپرنیکوس( شاخص ارزش کوپرنیک) 67.71 را کسب نماید. (مطالعه بیشتر)

 این  نشریه  طی  نامه رسمی شماره 16049 -1400 توانست در سال 1401  مجوز علمی  و رتبه ( ب)  را از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری دریافت نماید .

( لینک نمایه وزارت علوم : علمی پژوهشی )

 فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش  توانست در ارزیابی  موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام(ISC)  رتبه Q1  را کسب  نماید .

 با توجه به اینکه نشریه  برای ارزیابی پایگاه اسکوپوس جهت اخذ گرید، قرار  گرفته است ،لذا  جهت پذیرش  مقالات  جدید ،  نویسندگان   پس از داوری  اولیه مقالات  ،باید چکیده مبسوط انگلیسی کاملا اصیل(Native) را ارائه نمایند .


نکته : "سیاست نشریه در مورد نحوه برخورد با سرقت ادبی: درصورتی که برای نشریه سرقت ادبی یک مقاله محرز شود، نشریه نویسنده /نویسندگان را در لیست سیاه قرار داده و اگر مقاله ایشان منتشر شده باشد، مقاله بایگانی شده و ذیل نام نویسنده/نویسندگان ٬عبارت «مقاله سرقت ادبی می باشد» درج می شود.

نکته :

با توجه به اینکه نشریه برای   نمایه اسکوپوس اقدام نموده است . لذا  از این پس  تمامی   مقالاتی  که به پروسه تایید   نهایی (پذیرش) رسیده اند باید   ترجمه نیتیو   چکیده مبسوط با فاکتوررسمی  ارائه نمایند . یا اینکه   تیم ترجمه موسسه  همکار  نشریه  ،  ترجمه نیتیو   را  از  چکیده مبسوط  انجام  خواهد داد . بدیهی است  هزینه ترجمه نیتیو نیز ،  که پایین تر از   هزینه   موسسات دیگر هست ، علاوه بر   هزینه پذیرش نهایی   از مکاتبه کننده  دریافت می گردد. لذا چاپ نهایی مقاله و ارائه گواهی  پذیرش منوط به   ترجمه دقیق (نیتیو) چکیده مبسوط می باشد .

 


 

         

مقاله پژوهشی (کمی ) مدیریت
اثر شفافیت سازمانی بر آوای کارکنان با نقش میانجی مسئولیت‌پذیری اجتماعی

مجتبی سرگزی؛ مسعود رامرودی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 1-23

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.379297.1148

چکیده
  پژوهش با هدف بررسی تأثیر شفافیت سازمانی بر آوای کارکنان با نقش میانجی مسئولیت‌پذیری اجتماعی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری تمامی مدیران سه مقطع مدارس شهر زاهدان در سال تحصیلی 1401-1400 به تعداد 380 نفر (191 مرد و 189 زن) بودند که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌ای (بر حسب جنسیت و مقطع آموزشی) و بر اساس فرمول نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی ) مدیریت آموزشی
شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های کاربرد فناوری‌های نوین در دانشگاه نسل چهارم

عصمت سیفی؛ امینه احمدی؛ مجتبی معظمی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 24-51

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.426783.1282

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های کاربرد فناوری‌های نوین در دانشگاه نسل چهارم می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع توصیفی و تحلیل مضمون می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 10 نفراز متخصصان آموزش عالی، اساتید برجسته که آشنا به کار تحقیق در زمینه مورد مطالعه هستند انتخاب شد. از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی ) مدیریت آموزشی
نقش انواع رفتارهای رهبری مدیران مدارس در یادگیری تیمی معلمان

جمال عبدالملکی؛ محمد غفاری مجلج؛ معصومه محبوبی ابراهیمی؛ فائزه اسدی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 52-74

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.405790.1214

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش انواع رفتارهای رهبری مدیران مدارس در یادگیری تیمی معلمان بود. جامعه پژوهش کلیه معلمان دوره ابتدایی شهرستان قروه به تعداد 548 نفر بودند که از این جامعه با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و بر مبنای جدول مورگان نمونه‌ای به حجم 225 نفر انتخاب شد. روش پژوهش همبستگی و از طریق مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. جهت گردآوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی ) مدیریت
تأثیر مدیریت استعداد بر تعهد سازمانی با نقش میانجی عدالت سازمانی در میان کارکنان دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان غربی

زین العابدین درویشی؛ فرشید اشرفی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 76-96

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.396935.1190

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت استعداد بر تعهد سازمانی با نقش میانجی عدالت سازمانی در میان کارکنان دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان غربی می­باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی از نوع پیمایشی - علّی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجان غربی با حجم 96 نفر بود که با استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی ) مدیریت
تأثیر حمایت سازمانی و عدالت سازمانی ادراک‌شده بر رفتار کاری نوآورانه با نقش میانجی هوش فرهنگی

سیدعلی بنی هاشمی؛ زهرا رجائی؛ سید حسن بنی هاشمی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 97-122

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.391657.1181

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر حمایت سازمانی و عدالت سازمانی ادراک‌شده بر رفتار کاری نوآورانه با نقش میانجی هوش فرهنگی، در حوزه معاونت کتابخانه‌های آستان قدس رضوی بود. پژوهش از نظر ماهیت و روش، از نوع پژوهش‌های توصیفی - همبستگی بوده و از نظر هدف کاربردی به شمار می‌رود. جامعه آماری پژوهش را کارکنان حوزه معاونت کتابخانه‌های آستان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی ) مدیریت آموزشی
تأثیر آموزش مبتنی بر موک بر عملکرد کارکنان شهرداری تهران

سحر عقبائی؛ مریم گل بابایی؛ محمدرضا شاه آبادی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 123-140

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.396994.1195

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر موک بر عملکرد کارکنان شهرداری تهران می‌باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش اجرای پژوهش, پیمایشی-مقطعی می‌باشد. جامعه آماری شامل کارکنان در واحدهای صف و ستاد شهرداری تهران به تعداد 70 نفر بودند که در مجموع با استفاده از جدول مورگان، با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، تعداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی ) مدیریت آموزشی
ارائه الگوی آموزش با رویکرد مدیریت دانش در بانک‌ها و نهادهای مالی

فاطمه حمیدی؛ نجلا حریری؛ فهیمه با ب الحوائجی؛ حسین عباسیان

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 141-168

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.400584.1206

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق ارائه الگوی آموزش با رویکرد مدیریت دانش در بانک ملی ایران است. از این رو، یک پژوهش کاربردی – توسعه­ای است که در سایر بانک­ها و نهادهای مالی کاربرد دارد. روش تحقیق کمی از نوع پیمایشی- تحلیلی است. جامعه آماری 1156 نفر شامل کارشناسان و مدیران میانی بخش ستاد بانک ملی در استان تهران بودند. برای محاسبه حجم نمونه از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی ) مدیریت آموزشی
ارائه‌ مدل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری علمی در نظام آموزش عالی ایران: یک مطالعۀ ساختاری تفسیری

سیروس منصوری؛ مهدیه رضایی؛ داوود رمضانی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 169-192

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.399095.1202

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری علمی در نظام آموزش­ عالی ایران انجام شد. روش پژوهش، مطالعه موردی از نوع مدل­سازی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش، خبرگان آشنا به حوزه گردشگری علمی شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه­های ایران بودند که به صورت نمونه­گیری هدفمند 37 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع­آوری اطلاعات شامل اسناد، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی ) مدیریت
واکاوی ابعاد و مولفه های مدل توسعه یافته جانشین پروری مبتنی بر شایستگی در سازمان های آموزش محور با رویکرد فراترکیب

مهدی خداپرست؛ داود کیاکجوری؛ سید جواد مرتضوی امیری؛ سیداحمد جعفری کلاریجانی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 193-220

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.384659.1160

چکیده
  هدف این پژوهش واکاوی ابعاد و مولفه های مدل توسعه یافته جانشین پروری مبتنی بر شایستگی درسازمان های آموزش محور با رویکرد فراترکیب می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه جمع‌آوری داده‌ها به شکل کیفی و از نظر روش اجرای پژوهش با رویکرد فراترکیب می‎باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه مطالعات انجام‌شده در بازه زمانی برای پژوهش‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته) مدیریت
ارائه الگوی پرورش مدیران راهبردی کشور براساس رویکرد نظریه داده بنیاد

باب اله نعمتی؛ رضا توکلی مقدم

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 221-243

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.409667.1226

چکیده
  هدف این پژوهش ارائه الگوی پرورش مدیران راهبردی کشور براساس رویکرد نظریه داده بنیاد در وزارت امور اقتصاد و دارایی می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع تحلیل مضمون و از نظر ماهیت، از نوع تحقیق­های اکتشافی می­ باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 12 نفر از اساتید دانشگاه در زمینه مدیریت و مدیران ارشد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی ) مدیریت آموزشی
طراحی مدل برنامه درسی مدارس مجازی در دوره دوم متوسطه شهرستان خواف

علیرضا زنگنه؛ رضا والا؛ علا الدین اعتماد اهری

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 244-262

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.384820.1162

چکیده
  هدف این پژوهش طراحی مدل برنامه درسی مدارس مجازی در دوره دوم متوسطه شهرستان خواف می‌باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش اجرای پژوهش, پیمایشی؛ و به طور مشخص مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه آماری را کل دبیران مشغول در مدارس متوسطه دوم شهرستان خواف (خراسان رضوی)، به تعداد 260 نفر, تشکیل داد که براساس جدول ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی ) مدیریت
طراحی الگوی مدیریت بحران برای مدیران دانشگاه فرهنگیان

فریبا عبدی؛ رسول داودی؛ نقی کمالی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 263-279

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.413031.1240

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی مدیریت بحران برای مدیران دانشگاه فرهنگیان می‌باشد. روش تحقیق کیفی و از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل 16 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران و اعضای هئیت علمی که دارای سابقة فعالیت در مدیریت بحران داشتند       می­باشد که به‌صورت فردی مصاحبه شد و با روش نمونه­گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی ) مدیریت
واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت پایدار منابع انسانی در دانشگاه‌های آزاد استان فارس با رویکرد کیفی

میترا رستگار؛ نادر شهامت؛ مسلم صالحی؛ رضا زارعی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 280-303

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.390184.1177

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های  مدیریت پایدار منابع انسانی در  دانشگاه‌های آزاد استان فارس می‌باشد. روش تحقیق کیفی و از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری شامل 18 نفر از اعضای هیئت علمی و کارکنان و کارشناسان دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس می‌باشند که با نمونه گیری هدفمند و با تکنیک ملاک محور انتخاب شدند. ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر در گرایش انتخاب رشته تحصیلی در دانش‌آموزان

سمیه مختار زاده بازرگانی؛ سعید علیزاده

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1398، ، صفحه 15-30

https://doi.org/10.22034/jmep.2019.100581

چکیده
  انتخاب رشته تحصیلی یکی از مهم‌ترین تصمیم‎هایی است که دانش آموزان در دوران تحصیل خود می‌گیرند به‌طوری‌که می‌تواند سرنوشت شغلی و آینده شغلی آنان را رقم بزند.مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر در گرایش انتخاب رشتهٔ تحصیلی دانش آموزان شهرستان نوشهر انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی بود و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر ...  بیشتر

رابطه بین شیوه‌های مدیریت کلاس و مهارت‌های ارتباطی باانگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر چابکسر

لیلا طالبی خانسری

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 113-131

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.243991.1030

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین شیوه‌های مدیریت کلاس و مهارت‌های ارتباطی باانگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر چابکسر انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل معلمان و دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی مدارس شهر چابکسر بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و تصادفی خوشه‌ای ...  بیشتر

رابطه مهارت‌های ارتباطی معلمان با بهزیستی تحصیلی دانش آموزان با تأکید بر نقش میانجی سازگاری تحصیلی در مدارس دخترانه متوسطه اول شهرستان کاشمر

جواد شالیان

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 167-195

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.282353.1056

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی معلمان با بهزیستی تحصیلی با تأکید بر نقش میانجی سازگاری تحصیلی دانش آموزان انجام شد. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش معلمان و دانش آموزان مدارس دخترانه متوسطه اول شهرستان کاشمر بودند که تعداد 143 نفر معلم بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و تعداد ...  بیشتر

کاربرد مؤلفه‌های تکنولوژی آموزشی در منابع اصلی برنامه‌ریزی درسی

لیلا پلوئی؛ فائزه فرهادیان

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 49-69

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.233969.1015

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی میزان کاربست مؤلفه‌های تکنولوژی آموزشی در منابع اصلی برنامه‌ریزی درسی بوده است. این پژوهش از نوع تحلیل محتوا بود و جامعه آماری آن شامل کلیه منابع اصلی برنامه‌ریزی درسی در سطح دانشگاه بوده است. با روش نمونه‌گیری هدفمند نُه کتاب به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها چک‌لیست مؤلفه‌های تکنولوژی ...  بیشتر

رابطه بین سبک فرزند پروری والدین کارکرد خانواده با مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی

مریم عباس قربانی؛ فریما نقدی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 71-86

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.235295.1018

چکیده
  هدف پژوهش حاضر رابطه بین سبک فرزندپروری والدین و کارکرد خانواده با مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی بود. روش این پژوهش، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه مراکز پیش‌دبستانی شهر قزوین بودند که به روش خوشه‌ای 5 مرکز پیش‌دبستانی به‌تصادف انتخاب و از هر مرکز پیش‌دبستانی یک کلاس و از هر کلاس 20 نوآموز به‌صورت تصادفی انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی ) مدیریت
ارائه مدل عوامل ترک خدمت نخبگان در شرکت نفت فلات قاره ایران

محمد شعف اعمال؛ احمد ودادی؛ مهدی توکلی؛ داریوش غلام زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1403

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.425103.1277

چکیده
  هدف پژوهش حاضر ارائه مدل عوامل ترک خدمت نخبگان در شرکت نفت فلات قاره ایران می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد. این تحقیق همچنین از نوع تحلیل مضمون است. جامعه آماری این پژوهش شامل 12 نفر از مدیران شرکت نفت فلات قاره و دانشگاه‌ها می‎باشد و از روش نمونه گیری هدفمند استفاده ...  بیشتر

امکان سنجی استقرار آموزش الکترونیکی در بانک سرمایه

ندا محسنی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.239041.1023

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف امکان سنجی استقرار آموزش الکترونیکی در بانک سرمایه انجام شد. روش پژوهش توصیفی بود. جامعه آماری در این پژوهش فراگیران، مدرسین، مسئولین و کارشناسان بخش های انفورماتیک و آموزش بودند. برای سنجش مؤلفه فرهنگی تعداد 16 نفر از مدرسین و 300 نفر از فراگیران، برای سنجش مولفه فنی تعداد 12 نفر از مسئولین و کارشناسان انفورماتیک و ...  بیشتر

نقش جو مدرسه و هوش هیجانی در خودکارآمدی کارآفرینانه دانش آموزان دختر هنرستان های شهر مشهد

آزاده امیری

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 15-36

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.227912.1010

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش جو مدرسه و هوش هیجانی در خودکارآمدی کارآفرینانه‌ دانش آموزان دختر هنرستان های شهر مشهد انجام شد و از نوع توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دختر هنرستان های شهر مشهد در سال 99-1398 بودند که بر اساس جدول مورگان، 335 دانش آموز بعنوان نمونه به روش نمونه‌گیری خوشه ای انتخاب شدند. جمع ...  بیشتر

اندازه اثر داربست عقلی مدیریت آموزش در کاربرد تکنولوژی‌های نوین آموزشی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی در درس علومِ دانش‌آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی

عطیه کردلو؛ محمدرضا بهرنگی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 19-33

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.231073.1012

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اندازهٔ اثر داربست عقلی مدیریت آموزش در کاربرد تکنولوژی‌های نوین آموزشی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی در درس علومِ دانش آموزان دختر پایهٔ پنجم ابتدایی بود. روش مطالعه شبه‌آزمایشی بود. جامعه آماری شامل دانش‌آموزان دختر پایهٔ پنجم ابتدایی در منطقه 1 و 2 شهر تهران بودند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی مورگان 297 دانش‌آموز ...  بیشتر

رابطه بین سبک‌های یادگیری با مهارت‌های زبان‌آموزی دانش‎آموزان دوره متوسطه

جواد سلیمانپور

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1398، ، صفحه 45-62

https://doi.org/10.22034/jmep.2019.100583

چکیده
  توجه به سبک‌های یادگیری و مؤلفه‌های تعیین‌کننده آن برای دانش‌آموزان از ضروریات تعلیم و تربیت در دنیای امروز است. پژوهش حاضر درصدد بررسی رابطهٔ بین سبک‌های یادگیری (با توجه به مؤلفه‌های اصلی آن) با مهارت‌های زبان‌آموزی (زبان انگلیسی) است. بدین منظور جامعه آماری پژوهش، دبیرستان‌های شهرستان چالوس به تعداد 1260 نفر است که به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

کاربرد مؤلفه‌های تکنولوژی آموزشی در منابع اصلی برنامه‌ریزی درسی

لیلا پلوئی؛ فائزه فرهادیان

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 49-69

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.233969.1015

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی میزان کاربست مؤلفه‌های تکنولوژی آموزشی در منابع اصلی برنامه‌ریزی درسی بوده است. این پژوهش از نوع تحلیل محتوا بود و جامعه آماری آن شامل کلیه منابع اصلی برنامه‌ریزی درسی در سطح دانشگاه بوده است. با روش نمونه‌گیری هدفمند نُه کتاب به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها چک‌لیست مؤلفه‌های تکنولوژی ...  بیشتر

ابر واژگان

نشریات مرتبط