تعداد مقالات: 46
8. بررسی عوامل مؤثر در گرایش انتخاب رشته تحصیلی در دانش‌آموزان

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 15-30

10.22034/jmep.2019.100581

سمیه مختار زاده بازرگانی؛ سعید علیزاده


21. تأثیر آموزش‌های پژوهش محور بر خودراهبری دانش‌آموزان دختر پایه نهم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1400

10.22034/jmep.2021.276076.1049

نیره السادات حسینی