1. نقش کیفیت آموزش‌های ضمن خدمت در رفتار شهروندی سازمانی معلمان مقطع متوسطه

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 1-13

10.22034/jmep.2019.100580

عباداله هادی پور


2. تاثیر آموزش موسیقی بر بهزیستی روانشناختی دانش آموزان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 1-13

10.22034/jmep.2020.218352.1001

جواد مهربان


3. نقش میانجی خلاقیت کارکنان در رابطه بین خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی کارکنان آموزش‌وپرورش شهر بیرجند

دوره 2، شماره 1، بهار 1399، صفحه 1-18

10.22034/jmep.2020.226378.1003

منصور اله یار


4. امکان سنجی استقرار آموزش الکترونیکی در بانک سرمایه

دوره 2، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-18

10.22034/jmep.2020.239041.1023

ندا محسنی


5. اثربخشی حرکت‌درمانی بر خطاهای ادراک دیداری– حرکتی دانش‎آموزان دارای اختلال یادگیری خاص در مدارس شهر تهران

دوره 2، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-14

10.22034/jmep.2020.240282.1024

رحمت اله عظیمی


6. تأثیر روش تدریس دیداری با استفاده از پاورپوینت، فیلم و عکس بر مبنای الگوی مدیریت آموزش بر یادگیری مفهومی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-16

10.22034/jmep.2021.261432.1044

ابراهیم خاشی جمال زهی


7. بررسی تاثیر تجهیزات تکنولوژی های آموزشی و وسایل کمک آموزشی در میزان ارتقاء پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم شهرستان رودسر

دوره 3، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-29

10.22034/jmep.2021.243998.1031

سمیرا پالی؛ صغری تفضلی


8. نقش میانجی اهداف اجتماعی در رابطه میان آسیب‌پذیری روانی با مسئولیت‌پذیری دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه

دوره 3، شماره 2، تابستان 1400

10.22034/jmep.2021.265558.1058

سارا حسینی؛ محمد میرزایی خالص


9. بررسی عوامل مؤثر در گرایش انتخاب رشته تحصیلی در دانش‌آموزان

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 15-30

10.22034/jmep.2019.100581

سمیه مختار زاده بازرگانی؛ سعید علیزاده


10. نقش جو مدرسه و هوش هیجانی در خودکارآمدی کارآفرینانه دانش آموزان دختر هنرستان های شهر مشهد

دوره 1، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 15-36

10.22034/jmep.2020.227912.1010

آزاده امیری


11. رابطه میان یادگیری سازمانی و مهارت‌های ارتباطی با تعارض سازمانی در کارکنان اداره آموزش‌وپرورش نواحی چهارگانه کرج

دوره 2، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 15-42

10.22034/jmep.2020.251169.1035

سید محمد میرکمالی؛ علی قائم منتظری


12. نقش تحصیلات تکمیلی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در بهبود عملکرد سازمانی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 17-35

10.22034/jmep.2021.260114.1040

اکرم آبی


13. اندازه اثر داربست عقلی مدیریت آموزش در کاربرد تکنولوژی‌های نوین آموزشی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی در درس علومِ دانش‌آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی

دوره 2، شماره 1، بهار 1399، صفحه 19-33

10.22034/jmep.2020.231073.1012

عطیه کردلو؛ محمدرضا بهرنگی


14. ارزیابی میزان اثربخشی آموزشی دوره‌های تخصصی مدیریت پروژه در بهبود عملکرد مدیران فنی؛ موردمطالعه: یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح

دوره 2، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 19-38

10.22034/jmep.2020.237888.1022

سعید هداوند


15. مقایسه یادگیری دانشجویان آموزش دیده به روش الگوی مدیریت با دانشجویان آموزش دیده به شیوه موجود در تدریس زبان دوم

دوره 3، شماره 1، بهار 1400، صفحه 31-54

10.22034/jmep.2021.276285.1050

لیلا پلوئی


16. رابطه ویژگی های شخصیتی با حمایت اجتماعی، رضایت از زندگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان

دوره 3، شماره 2، تابستان 1400

10.22034/jmep.2021.295055.1061

میترا نورادی


17. تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر توسعه سازمان یادگیرنده (موردمطالعه: دانشگاه‌های علمی– کاربردی غرب استان مازندران)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 31-43

10.22034/jmep.2019.100582

مهدی خداپرست


18. تأثیر شبکه‌های اجتماعی در تغییر ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

دوره 2، شماره 1، بهار 1399، صفحه 35-48

10.22034/jmep.2020.231081.1013

سعید توکلی؛ محمد هادی منصور لکورج


19. نیازسنجی معلمان شاغل آموزش و پرورش استثنائی شهر تبریز به آموزش مناسب و ارزشیابی آثار آن در اجرا

دوره 1، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 37-53

10.22034/jmep.2020.227749.1008

رحمت اله عظیمی


20. رابطه اخلاق حرفه‌ای اساتید دانشگاه با رضایت شغلی و باورهای خودکارآمدی (مورد مطالعه اساتید دانشگاه کرج)

دوره 2، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 37-53

10.22034/jmep.2021.260115.1041

رویا آقایی مطلق


21. نقش میانجی شادکامی و انگیزش تحصیلی در رابطه میان خودراهبری یادگیری با پذیرش اجتماعی در دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهرستان تنکابن

دوره 2، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 39-58

10.22034/jmep.2020.241484.1027

سمیرا پالی؛ لیلا اذعانی


22. ارائه مدل شایستگی کارکنان دانشگاه پیام نور با روش‌شناختی تئوری داده بنیاد

دوره 2، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 43-68

10.22034/jmep.2020.240743.1025

زهرا خواجه علی جهانتیغی؛ معصومه عبدالهی


23. نقش میانجی بی تفاوتی سازمانی در رابطه میان فلات زدگی شغلی با سلامت اداری کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهر تبریز

دوره 3، شماره 1، بهار 1400، صفحه 55-82

10.22034/jmep.2021.279133.1054

جواد مهربان


24. نقش واسطه‌گری انگیزش تحصیلی در رابطه بین هویت تحصیلی با ابعاد بهزیستی هیجانی در دانش‌آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهرستان کاشان

دوره 3، شماره 2، تابستان 1400

10.22034/jmep.2021.295757.1062

زهرا اطهری؛ طهماسب کاوسی


25. رابطه بین سبک‌های یادگیری با مهارت‌های زبان‌آموزی دانش‎آموزان دوره متوسطه

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 45-62

10.22034/jmep.2019.100583

جواد سلیمانپور