نمایه سازی فصلنامه در sid . و پورتال جامع علوم انسانی

 با کمال مسرت  فصلنامه مدیریت و چشم نداز آموزش   توانست  در پایگاه جهاد دانشگاهی (SID ) و همچنین  پورتال  علوم انسانی   نمایه گردد .  تمامی مقالات شماره های گذشته نیز در این ۲ سامانه نمایه گردیدند .