مقاله پژوهشی (کمی ) مدیریت
نقش میانجی مکانیسم کامیابی در کار در تاثیرگذاری ویژگی‌های شخصیتی مثبت بر خود رهبری با تاکید بر نقش تعدیل‌گر شخصیت فعال

پیمان اکبری؛ مرضیه دهقانی زاده؛ زلیخا فصیح مفرد

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.387966.1168

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی نقش میانجی مکانیسم کامیابی در کار در تاثیرگذاری ویژگی­های شخصیتی بر خود رهبری با تاکید بر نقش تعدیل­گر شخصیت فعال می­باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی ـ همبستگی است. جامعه آماری (300 نفر) کارکنان کارخانه سپاهان باطری بوده که با روش تصادفی ساده و از طریق فرمول کوکران (169 نفر) انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی ) مدیریت
طراحی مدل شایستگی‌های رهبری دوسوتوان در سیستم‌های اجتماعی

معصومه محترم؛ زهرا پاکباز

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 25-48

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.390813.1179

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی شایستگی‌های مرتبط با رهبری دوسوتوان در سیستم ­های اجتماعی بود؛ لازم به ذکر است که پژوهش پیش­رو از حیث هدف کاربردی است، رویکرد پژوهش کیفی و روش پژوهش فراترکیب می‌باشد. برای انجام این پژوهش، مراحل هفت­گانه ­ی سندلوسکی و باروسو (2007) که از جامعیت لازم برخوردار است استفاده گردید. به­ منظور اطمینان و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی ) مدیریت
شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار و اثرپذیر رهبری کوانتومی در حوزه شبکه‌های اجتماعی

روزبه حاجی زاده مجدی؛ شهرام فتاحی؛ ایرج رنجبر

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 49-69

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.396988.1192

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار و اثرپذیر رهبری کوانتومی سازمان صداوسیما در حوزه شبکه‌های اجتماعی می باشد. روش پژوهش کمی و از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 15 نفر از خبرگان عرصه رسانه، اساتید علوم سیاسی، اساتید مدیریت رسانه و مدیریت می‌باشند که به روش نمونه‌گیری هدفمند و در دسترس انتخاب و جهت انجام ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی ) مدیریت
ارائه الگوی حکمرانی سبز با رویکرد توسعه پایدار(مورد مطالعه: دانشگاه علوم پزشکی کرمان)

زهرا روزبه؛ شیوا مداحیان؛ امین نیک پور

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 70-99

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.397241.1199

چکیده
  تحقیق حاضر به ارائه الگوی حکمرانی­ سبز با رویکرد توسعه ­پایدار در نظام سلامت (مورد مطالعه؛ دانشگاه علوم پزشکی کرمان‌) پرداخته است. روش تحقیق در ‌این پژوهش از نوع کاربردی و به لحاظ هدف از نوع تحلیلی و از نظر فرآیند جزو تحقیقات کیفی و روش جمع­‌آوری و تحلیل داده‌­ها جزو نظریه داده بنیاد (گرندد تئوری) می‌باشد. در این پژوهش پس از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته) مدیریت
طراحی الگوی تاب‌آوری در سازمان‌های دولتی استان کرمانشاه

مختار حیدری؛ غلامعلی طبرسا؛ نادر شیخ الاسلامی کندلوسی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 100-123

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.402648.1211

چکیده
  هدف پژوهش طراحی الگویی از تاب­آوری در سازمان­های دولتی استان کرمانشاه است. روش پژوهش از نوع کیفی – کمی است. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع توسعه­ای- کاربردی و به لحاظ گردآوری داده­ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران دولتی است که حداقل 10 سال سابقه فعالیت دارند. به‌منظور نمونه‌گیری در بخش کیفی از روش نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی ) مدیریت
واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی مبتنی بر متغیرهای هنجاری و فردی در مدیران ستادی آموزش و پرورش استان تهران

محمد برمه؛ محمد نقی ایمانی؛ سعید علیزاده؛ بابک نصیری؛ رضا سورانی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 124-154

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.412540.1238

چکیده
  هدف پژوهش حاضر واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی مبتنی بر متغیرهای هنجاری و فردی در مدیران ستادی آموزش و پرورش استان تهران می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع توصیفی – اکتشافی و از نظر ماهیت در زمره تحقیقات داده بنیاد می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 12 نفر از صاحب نظران و خبرگان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی ) مدیریت آموزشی
طراحی الگوی آموزش مجازی درس تربیت بدنی در آموزش و پرورش ایران

محیار یاراحمدی؛ حبیب هنری؛ میثم شعبانی نیا

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 155-178

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.399178.1203

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی الگو آموزش مجازی درس تربیت بدنی در آموزش و پرورش ایران است. روش پژوهش به شیوه کیفی و مبتنی بر تحلیل مضمون یا تم بود. برای جمع آوری داده ­ها از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش گلیزر (1992) انجام گرفت. مشارکت ­کنندگان پژوهش، 14 کارشناسان عضو فدراسیون ورزش دانش‌آموزی، اساتید بلندپایه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کیفی ) مدیریت آموزشی
تأثیر آموزش عالی بر توسعه سیاسی؛ مطالعه تطبیقی در ایران و ترکیه

مسعود شفیعی چافی؛ رضا مهدی؛ مهدی اسدی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 179-201

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.395796.1186

چکیده
  هدف این پژوهش، مطالعه تطبیقی تأثیر آموزش عالی بر توسعه سیاسی در دو کشور ایران و ترکیه در سال 1402-1401 است. این تحقیق از نظر هدف و ماهیت، در رده تحقیقات کاربردی و از منظر روش، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل متخصصان و صاحب‌نظران آموزش عالی و توسعه سیاسی است که برای نمونه­ گیری از این جامعه، از روش نمونه­ گیری هدفمند استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته) مدیریت آموزشی
طراحی الگوی تسهیل گری علوم تجربی بر اساس رویکرد معکوس در دوره ابتدایی

سهیلا یوسف قنبری؛ ناهید شفیعی؛ امیرحسین مهدی‌زاده

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 202-224

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.423556.1266

چکیده
  هدف این پژوهش طراحی الگوی تسهیل گری علوم تجربی بر اساس رویکرد معکوس در دوره ابتدایی می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کابردی و روش اجرای پژوهش آمیخته اکتشافی (کیفی _کمی) به روش تحلیل مضمون و مدل‌یابی معادلات ساختاری می‎باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 14 نفر از مشارکت کنندگان بخش مصاحبه (شامل متخصصان حوزه برنامه درسی، متخصصان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی ) مدیریت آموزشی
تأثیر فرهنگ مدرسه بر از خود بیگانگی تحصیلی با نقش میانجی نیازهای اساسی روان‌شناختی در میان دانش‌آموزان دوره‌ی اول متوسطه استان لرستان

حسن قلاوندی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 225-247

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.424346.1276

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل روابط بین فرهنگ مدرسه بر از خود بیگانگی تحصیلی با توجه به نقش میانجی نیازهای اساسی روان‌شناختی با استفاده از روش توصیفی- همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دوره‌ی اول متوسطه استان لرستان که در مجموع 23223 نفر بود، که 400 نفر نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته) مدیریت
آموزش کارکنان با استفاده از هوش مصنوعی (ارائه یک مدل سیستمی)

وحید پورشهابی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 248-281

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.422828.1258

چکیده
  این پژوهش با هدف ارائه مدل سیستمی آموزش کارکنان با استفاده از هوش مصنوعی انجام شده است. روش تحقیق، ترکیبی از روش‌های کیفی و کمّی می‌باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان آشنا به موضوع با تعداد نامحدود می‌باشد و نمونه آماری در این بخش به تعداد ۲۰ نفر با روش گلوله‌برفی انتخاب شده است. جامعه آماری در بخش کمّی شامل کلیه متخصصین و کارشناسان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی ) مدیریت آموزشی
ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه آموزش حسابداری مبتنی‌بر ابر و عملکرد تحصیلی دانشجویان حسابداری در ایران

سامان ُمحمدی؛ طیبه حاتمی؛ فاطمه باقرآبادی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 282-304

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.414450.1243

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه آموزش حسابداری مبتنی بر ابر و عملکرد تحصیلی دانشجویان است. روش طراحی پژوهش کمی و نوع آن توصیفی‌‌- پیمایش می‌باشد. در راستای انجام این پژوهش، برای جمع‌آوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است که پرسشنامه مذکور توسط عمر اکبال توفیق در سال 2022 طراحی شده است. روایی پرسشنامه براساس روایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی ) مدیریت
طراحی مدل ارزیابی عملکرد منابع انسانی با رویکرد ارزش محور در نظام آموزشی عالی

مرتضی عاشورزاده؛ موسی رضوانی چمن زمین؛ حمیدرضا رضائی کلیدبری؛ بدری عباسی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402، صفحه 305-328

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.420263.1251

چکیده
  هدف این تحقیق طراحی مدل ارزیابی عملکرد منابع انسانی با رویکرد ارزش محور در نظام آموزشی عالی در دانشگاه آزاد استان گیلان می‌باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و یک تحقیق اکتشافی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه اعضای هیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان در سال تحصیلی 1401-1402 می‌باشد. با استفاده از روش تعیین حجم نمونه ...  بیشتر