نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کیفی )

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت ورزشی_مدیریت راهبردی در سازمانها و رویدادهای ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر،ایران

2 استاد، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه علوم ورزشی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی الگو آموزش مجازی درس تربیت بدنی در آموزش و پرورش ایران است. روش پژوهش به شیوه کیفی و مبتنی بر تحلیل مضمون یا تم بود. برای جمع آوری داده‌ها از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش گلیزر (1992) انجام گرفت. مشارکت‌کنندگان پژوهش ، 14 کارشناسان عضو فدراسیون ورزش دانش‌آموزی، اساتید بلندپایه دانشگاهی و افراد دارای سمت سازمانی همچون معاونت تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش را در بر می‌گیرد و نمونه‌گیری تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. بعد از کدگذاری مرحله به مرحله، تعداد تعداد کل کدهای که به ثبت رسیده است معادل 32 کد، تعداد کل توافقات بین کدها معادل 12 کد می‌باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها در مرحله کیفی از تحلیل مضمون یا تم استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که طراحی الگو آموزش مجازی درس تربیت بدنی در آموزش و پرورش ایران شامل مشکلات برگزاری درس تربیت بدنی در فضای مجازی، نبود نظارت و تمرکز حواس در آموزش مجازی، عدم شکل گیری ارتباط مناسب بین استاد و دانشجویان، پوشش کلاس های مجازی، مسائل اقتصادی، ضعف تکنولوژی نرم افزای و سخت افزاری، مشکلات اینترنتی و زیر ساختی ان، فواید فناوری اطلاعات در آموزش مجازی، خصوصیات برتر اموزش مجازی، ضعف در برقراری دوستی و ارتباط، شناخت ناکافی از فضا و قابلیتهای آموزش مجازی، مشکلات آموزش مجازی درس تربیت بدنی، ضعف در ارتباطات شبکه‌ای و موانع زیر ساختی، بهره‌گیری از فناوریهای نوین آموزشی، مشکلات یادگیری آموزش مجاری، قابلیت‌های اموزش مجازی و دلایل اهمیت و برتری آموزش مجازی بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a virtual training model for physical education in Iran

نویسندگان [English]

  • Mahyar Yarahmadi 1
  • Habib Honari 2
  • meisam shabaaninia 3

1 PhD student in the field of sports management-strategic management in sports organizations and events, physical education department, Islamic Azad University, Shushtar branch, Shushtar, Iran

2 Professor, Sports Management Department, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Sports Science Department, Shushtar Branch, Islamic Azad University, Shushtar, Iran

چکیده [English]

The aim of the current research was to design a virtual training model for physical education in Iran. Exploratory-fundamental research method and qualitative approach which is the strategy of thematic analysis. The statistical population of the research includes experts who are members of the student sports federation, high-ranking university professors and people with organizational positions such as the vice president of physical education and health of the Ministry of Education. The sampling method included the purposeful sampling method. Finally, theme analysis was used to analyze the data in the qualitative stage. The results of the research showed that the design of the virtual training model of physical education in Iran includes the problems of conducting physical education lessons in virtual space, the lack of supervision and concentration in virtual education, the lack of proper communication between professors and students, the coverage of virtual classes. , economic issues, weakness of software and hardware technology, Internet and its infrastructure problems, benefits of information technology in virtual education, superior characteristics of virtual education, weakness in establishing friendship and communication, insufficient knowledge of the space and capabilities of virtual education, problems of virtual education The lesson was physical education, weakness in network communication and infrastructural barriers, use of new educational technologies, learning problems of channel education, virtual learning capabilities and the reasons for the importance and superiority of virtual education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • efficiency model
  • virtual educational program
  • software and hardware technology
  • network communication
  • new educational technologies