راهنمای نویسندگان

 

راهنمای نویسندگان :

نکات مهم قبل از ارسال مقاله :

نویسنده محترم لطفاً راهنما را با دقت مطالعه نموده و همه موارد را بخصوص موارد زیرخطدار را رعایت نمایید .

در صورت عدم رعایت نکات راهنما  مقاله پذیرفته نخواهد شد.

فقط 2فایل  wordبرای نشریه ارسال نمایید(فایل اصل مقاله ، فایل مشخصات نویسندگان ) .

نکته مهم : در زمان بارگذاری فایل در سامانه، از شما خواسته شده تصاویر و جدولها را جداگانه ارسال کنید، لطفا بدون توجه به این موضوع فقط2 فایل  های خواسته شده word  +(  فرم های تعهدها   با فرمت pdf  ) را ارسال نمایید .

 دریافت فرم های لازم

**کلیه مقالات ارسالی از طریق سامانه همیاب مشابهت یابی می شوند**


شیوه نامه نگارش مقالات «فصلنامه  مدیریت  و چشم انداز آموزش »

فرمت مشخصات نویسندگان 

فرمت اصل مقاله

فرم تعهد نویسندگان

فرم تعارض منافع 

 چکیده تفضیلی انگلیسی

تکمیل و ارسال  فرم تعهد نویسندگان و فرم تعارض منافع برای کلیه نویسندگان الزامیست

 همچنین بعد از تایید  مقاله توسط داوران  نویسندگان باید  فایل چکیده تفضیلی  انگلیسی مقالات را نیز   ارسال نماید،  تا در نمایه سازی مقالات  برای  نمایه های انگلیسی  زبان  استفاده گردد.


کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا عدم پذیرش و در نهایت انتشار مقالات  از طریق تارنمای نشریه صورت می‌پذیرد

از کلیه صاحبنظران دانشگاهی و غیردانشگاهی که در مدیریت ،مدیریت آموزشی ، و سایر رشته ها مرتبط با موضوع نشریه  که  دارای مقاله‌های علمی- پژوهشی می‌باشند ، تقاضا  می­شود با در نظر گرفتن شرایط پذیرش ، مقالاتشان را جهت بررسی و چاپ به آدرس مجله ارسال نمایند.

- مشخصات نویسندگان شامل : عنوان کامل مقاله ، نام نویسنده یا نویسندگان (نام نویسنده عهده دار مکاتبات با علامت ستاره مشخص شود) ، رتبه علمی و نام موسسه یا دانشگاه و یا محل اشتغال ، نشانی کامل نویسنده عهده دار مکاتبات شامل : نشانی پستی ، شماره تلفن ، نمابر و پست الکترونیکی(پست الکترونیکی نویسندگان مقالات بهتر هست  با پسوند ac.ir و یا org.ir باشد) .(برای گرفتن  ایمیل دانشگاهی به واحد  فناوری اطلاعات  دانشگاه  مربوطه خود  رجوع کنید)

- فایل مقاله اصلی : عنوان و چکیده مقاله شامل موضوع مقاله ، روش تحقیق و یافته ­های اصلی (مجموعاً حدود 300 کلمه) و واژه­های کلیدی (حداکثر 5 کلمه)

- صفحه دوم تا انتهای مقاله شامل : مقدمه ، چارچوب نظری و پیشینه تحقیق، پرسش­ها و فرضیه ­های پژوهش ، روش تحقیق شامل روش پژوهش ، ابزار گردآوری اطلاعات ، فنون تجزیه و تحلیل اطلاعات ، تعریف متغیرهای مورد مطالعه و تعریف عملیاتی آنها ، جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری ؛ یافته ها، مقایسه آن با یافته ­های سایر پژوهش­ها و نظریه ­ها و نتیجه­ گیری ( ارائه خلاصه نتایج و پیشنهادها ) ، فهرست منابع .

 

- مأخذ نویسی با سبک APA در داخل متن ( نام خانوادگی نویسنده ، سال : صفحه ) از نوشتن منابع بصورت فارسی در داخل متن اکیدا خودداری شود .

یکی از شرایط پذیرش مقاله استفاده از منابع فارسی و انگلیسی جدید می باشد. (حداقل 70 درصد منابع مربوط به 5 سال اخیر از مجلات معتبر باشد )

- مقاله ارسالی جهت چاپ در مجله ، جنبه پژوهشی و یا آموزشی داشته و در راستای هدفهای مجله باشد .

- مقاله ارسالی حاصل مطالعات و تحقیقات نویسنده بوده و قبلاً در مجلات معتبر و همایش های ملی منتشر و ارائه نشده باشد. 

- مقاله در محیط نرم افزاریword 2010   قلم متنBNazanin13  ، عنوان مقالهTitr 16 (حاشیه­ ها از بالا و پایین 3/5  ،  چپ 4/6 و راست 4/5 سانتی متر ) حداکثر20 صفحه تایپ شود و بهمراه چکیده لاتین  به سایت فصلنامه http://www.jmep.ir ارسال گردد. ضمناً ضمائم مقالات از قبیل جدول ، نمودار ، عکس و غیره با کیفیت مطلوب تهیه شود(می توانید  ار فرمت ورد پیشنهادی هم استفاده نمایید )
 
 

قابل توجه نویسندگان محترم:

1-مسئولیت تشخیص گرایش فصلنامه و رعایت آن که بر روی فصلنامه درج شده است به عهده فرستندگان مقالات است.

2-هرمقاله مستخرج از رساله و پایان نامه تنها نام یک دانشجو می باید در ان ذکر شود .مسئولیت عدم رعایت این مهم به عهده فرستنده مقاله است.