راهنمای نویسندگان

 

راهنمای نویسندگان :

نکات مهم قبل از ارسال مقاله :

نویسنده محترم لطفاً راهنما را با دقت مطالعه نموده و همه موارد را بخصوص موارد زیرخطدار را رعایت نمایید .

در صورت عدم رعایت نکات راهنما  مقاله پذیرفته نخواهد شد.

فقط 2فایل  wordبرای نشریه ارسال نمایید(فایل اصل مقاله ، فایل مشخصات نویسندگان ) .

نکته مهم : در زمان بارگذاری فایل در سامانه، از شما خواسته شده تصاویر و جدولها را جداگانه ارسال کنید، لطفا بدون توجه به این موضوع فقط2 فایل  های خواسته شده word  +(  فرم های تعهدها   با فرمت pdf  ) را ارسال نمایید .

 دریافت فرم های لازم

**کلیه مقالات ارسالی از طریق سامانه همیاب مشابهت یابی می شوند**


شیوه نامه نگارش مقالات «فصلنامه  مدیریت  و چشم انداز آموزش »

فرمت مشخصات نویسندگان 

فرمت اصل مقاله

فرم تعهد نویسندگان

فرم تعارض منافع  

تکمیل و ارسال  فرم تعهد نویسندگان و فرم تعارض منافع برای کلیه نویسندگان الزامیست


کلیه مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا عدم پذیرش و در نهایت انتشار مقالات  از طریق تارنمای نشریه صورت می‌پذیرد

از کلیه صاحبنظران دانشگاهی و غیردانشگاهی که در مدیریت ،مدیریت آموزشی ، و سایر رشته ها مرتبط با موضوع نشریه  که  دارای مقاله‌های علمی- پژوهشی می‌باشند ، تقاضا  می­شود با در نظر گرفتن شرایط پذیرش ، مقالاتشان را جهت بررسی و چاپ به آدرس مجله ارسال نمایند.

- مشخصات نویسندگان شامل : عنوان کامل مقاله ، نام نویسنده یا نویسندگان (نام نویسنده عهده دار مکاتبات با علامت ستاره مشخص شود) ، رتبه علمی و نام موسسه یا دانشگاه و یا محل اشتغال ، نشانی کامل نویسنده عهده دار مکاتبات شامل : نشانی پستی ، شماره تلفن ، نمابر و پست الکترونیکی(پست الکترونیکی نویسندگان مقالات بهتر هست  با پسوند ac.ir و یا org.ir باشد) .(برای گرفتن  ایمیل دانشگاهی به واحد  فناوری اطلاعات  دانشگاه  مربوطه خود  رجوع کنید)

- فایل مقاله اصلی : عنوان و چکیده مقاله شامل موضوع مقاله ، روش تحقیق و یافته ­های اصلی (مجموعاً حدود 300 کلمه) و واژه­های کلیدی (حداکثر 5 کلمه)

- صفحه دوم تا انتهای مقاله شامل : مقدمه ، چارچوب نظری و پیشینه تحقیق، پرسش­ها و فرضیه ­های پژوهش ، روش تحقیق شامل روش پژوهش ، ابزار گردآوری اطلاعات ، فنون تجزیه و تحلیل اطلاعات ، تعریف متغیرهای مورد مطالعه و تعریف عملیاتی آنها ، جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری ؛ یافته ها، مقایسه آن با یافته ­های سایر پژوهش­ها و نظریه ­ها و نتیجه­ گیری ( ارائه خلاصه نتایج و پیشنهادها ) ، فهرست منابع .

 

- مأخذ نویسی با سبک APA در داخل متن ( نام خانوادگی نویسنده ، سال : صفحه ) از نوشتن منابع بصورت فارسی در داخل متن اکیدا خودداری شود .

یکی از شرایط پذیرش مقاله استفاده از منابع فارسی و انگلیسی جدید می باشد. (حداقل 70 درصد منابع مربوط به 5 سال اخیر از مجلات معتبر باشد )

- مقاله ارسالی جهت چاپ در مجله ، جنبه پژوهشی و یا آموزشی داشته و در راستای هدفهای مجله باشد .

- مقاله ارسالی حاصل مطالعات و تحقیقات نویسنده بوده و قبلاً در مجلات معتبر و همایش های ملی منتشر و ارائه نشده باشد. 

- مقاله در محیط نرم افزاریword 2010   قلم متنBNazanin13  ، عنوان مقالهTitr 16 (حاشیه­ ها از بالا و پایین 3/5  ،  چپ 4/6 و راست 4/5 سانتی متر ) حداکثر20 صفحه تایپ شود و بهمراه چکیده لاتین  به سایت فصلنامه http://www.jmep.ir ارسال گردد. ضمناً ضمائم مقالات از قبیل جدول ، نمودار ، عکس و غیره با کیفیت مطلوب تهیه شود
 
 

قابل توجه نویسندگان محترم:

1-مسئولیت تشخیص گرایش فصلنامه و رعایت آن که بر روی فصلنامه درج شده است به عهده فرستندگان مقالات است.

2-هرمقاله مستخرج از رساله و پایان نامه تنها نام یک دانشجو می باید در ان ذکر شود .مسئولیت عدم رعایت این مهم به عهده فرستنده مقاله است.