مقاله پژوهشی (کمی )

1. نقش میانجی خلاقیت کارکنان در رابطه بین خودکارآمدی شغلی و کارآفرینی کارکنان آموزش‌وپرورش شهر بیرجند

صفحه 1-18

10.22034/jmep.2020.226378.1003

منصور اله یار


2. اندازه اثر داربست عقلی مدیریت آموزش در کاربرد تکنولوژی‌های نوین آموزشی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی در درس علومِ دانش‌آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی

صفحه 19-33

10.22034/jmep.2020.231073.1012

عطیه کردلو؛ محمدرضا بهرنگی


3. تأثیر شبکه‌های اجتماعی در تغییر ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

صفحه 35-48

10.22034/jmep.2020.231081.1013

سعید توکلی؛ محمد هادی منصور لکورج


مقاله پژوهشی (کیفی )

4. کاربرد مؤلفه‌های تکنولوژی آموزشی در منابع اصلی برنامه‌ریزی درسی

صفحه 49-69

10.22034/jmep.2020.233969.1015

لیلا پلوئی؛ فائزه فرهادیان


مقاله پژوهشی (کمی )

5. رابطه بین سبک فرزند پروری والدین کارکرد خانواده با مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی

صفحه 71-86

10.22034/jmep.2020.235295.1018

مریم عباس قربانی؛ فریما نقدی


6. تأثیر شایسته‌سالاری بر نوآوری سازمانی در پردیس دانشگاه‌های استان البرز

صفحه 87-101

10.22034/jmep.2020.234864.1017

علی عینی


7. نقش شوخ‌طبعی و نظم جویی هیجانی در پیش‌بینی سرمایه‌های روان‌شناختی در دانش آموزان متوسطه دوم منطقه دو شهر مشهد

صفحه 103-119

10.22034/jmep.2020.235208.1019

سرور حسن زاده