مدیریت
تأثیر سبک رهبری تحول‌آفرین مدیران بر تحلیل رفتگی معلمان مدارس متوسطه شهر رویان

محمدرضا منصورکیایی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 93-111

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.254202.1037

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر سبک رهبری تحول‌آفرین مدیران بر تحلیل رفتگی شغلی معلمان مدارس متوسطه شهر رویان انجام شد. روش مطالعه حاضر، توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این مطالعه مدیران و معلمان مدارس متوسطه رویان بودند. با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 86 نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار ...  بیشتر

مدیریت
تأثیر حمایت سازمانی و عدالت سازمانی ادراک‌شده بر رفتار کاری نوآورانه با نقش میانجی هوش فرهنگی

سیدعلی بنی هاشمی؛ زهرا رجائی؛ سید حسن بنی هاشمی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 97-122

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.391657.1181

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر حمایت سازمانی و عدالت سازمانی ادراک‌شده بر رفتار کاری نوآورانه با نقش میانجی هوش فرهنگی، در حوزه معاونت کتابخانه‌های آستان قدس رضوی بود. پژوهش از نظر ماهیت و روش، از نوع پژوهش‌های توصیفی - همبستگی بوده و از نظر هدف کاربردی به شمار می‌رود. جامعه آماری پژوهش را کارکنان حوزه معاونت کتابخانه‌های آستان ...  بیشتر

مدیریت
رابطه ویژگی‌های شخصیتی با حمایت اجتماعی، رضایت از زندگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان

میترا نورادی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 99-127

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.295055.1061

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه میان ویژگی‌های شخصیتی با حمایت اجتماعی، رضایت از زندگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور یزد انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان رشته روان‌شناسی دانشگاه پیام نور یزد در سال تحصیلی 1400-1399 به تعداد 477 نفر بودند. حجم نمونه تحقیق بر اساس جدول کرجسی و مورگان ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
طراحی الگوی پارادایمی توسعه فرهنگ عمومی در برنامه درسی دوره ابتدایی با رویکرد داده بنیاد

سمیرا مستعلی؛ علی اکبر خسروی بابادی؛ کامبیز پوشنه؛ عباس خورشیدی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 102-124

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.382273.1182

چکیده
  هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی الگوی پارادایمی توسعه فرهنگ عمومی در برنامه درسی دوره ابتدایی با رویکرد داده بنیاد است. شرکت کنندگان پژوهش، شامل متخصصان و خبرگان حوزه مطالعات برنامه درسی و علوم اجتماعی بودند که انتخاب آن ها به صورت هدفمند ، از نوع گلوله برخی انجام گرفت. داده های پژوهش از طریق مطالعه گستره نظری پژوهش و مصاحبه با خبرگان جمع ...  بیشتر

بررسی مقایسه‌ای مدیریت کوانتومی، بهره‌وری منابع انسانی و همدلی سازمانی در آموزش عالی (مطالعه موردی: دانشگاه‌های لرستان و علوم پزشکی لرستان)

مریم نظرزاده؛ ایرج نیک پی؛ عباس معدن دار آرانی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 109-138

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.283659.1057

چکیده
  با توجه به نقش آموزش عالی در تولید علم و دانش، انتظار می‌رود که در به‌کارگیری دانش به‌روز و کارآمد نیز پیشرو باشد. در این راستا، موضوع توجه به روش‌های نوین مدیریتی و موضوع ارتباطات در سازمان‌های نو در جهت افزایش بهره‌وری کارکنان هدف پژوهش حاضر است. در پژوهش حاضر سه مفهوم مدیریتی سازگار با دانشگاه‌های نو، مدیریت کوانتومی، بهره‌وری ...  بیشتر

بررسی تاثیر الگوهای آموزش تلفیقی با روش آموزش سنتی بر خلاقیت دانش‌آموزان

هدی عربی مکی آبادی؛ حسین عباسیان

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 113-142

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.312487.1075

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش تلفیقی در مقایسه با تدریس سنتی در درس فارسی بر خلاقیت دانش آموزان بود. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و به روش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری شامل 1012 نفراز دانش آموزان دختر پایه سوم ابتدایی که در سال تحصیلی 1400-1399 مشغول تدریس در مدارس غیردولتی شهرستان سیرجان ...  بیشتر

مدیریت
رابطه عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با پاسخ‎گوئی مدیران در دانشگاه آزاد اسلامی (مطالعه موردی: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی غرب استان مازندران

اباصلت نورایی

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1398، ، صفحه 85-101

https://doi.org/10.22034/jmep.2019.100585

چکیده
  رسالت اصلی هر سازمان دستیابی به اهداف تعیین‌شده در چارچوب راهبرد سازمان است، ازاین‌رو پاسخ‎گوئی در حال گذر از شکل‌های قدیمی مسؤلیت به طرف سایر شکل‌ها، به‌ویژه نظام‌های مدیریت کارآمدتر و پاسخ‎گوتر است. مطالعه حاضر با هدف شناخت میزان رابطه عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با پاسخ‎گوئی مدیران و کارکنان دانشگاه‌های آزاد اسلامی ...  بیشتر

مدیریت
رابطه خودشیفتگی و منبع کنترل با موفقیت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

مهران شورج

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 87-103

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.227075.1007

چکیده
  موفقیت شغلی کارکنان تابعی از عوامل رفتاری و شخصـیتی آنان است. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه خودشیفتگی و منبع کنترل با موفقیت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این مطالعه کارکنان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس و بر اساس جدول ...  بیشتر

مدیریت
تأثیر شایسته‌سالاری بر نوآوری سازمانی در پردیس دانشگاه‌های استان البرز

علی عینی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 87-101

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.234864.1017

چکیده
  امروزه نیروی انسانی متخصص و شایسته به‌ویژه به دلیل اهمیت یافتن عامل فناوری، انقلاب اطلاعاتی و شتاب یافتن تغییرات محیطی، نقش پررنگ‌تری پیداکرده است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر شایسته‌سالاری بر نوآوری سازمانی در مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی است. جامعه آماری شامل 719 نفر از کارکنان و کارشناسان مجتمع شهدای جهاد دانشگاهی البرز بود. نمونه ...  بیشتر

مدیریت
رابطه میان ادراک لیاقت، احساس انسجام و مسئولیت‌پذیری با خلاقیت شغلی دبیران دبیرستان‌های دولتی دخترانه تنکابن

اکرم ترویجی؛ مرتضی ترخان

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 97-112

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.246591.1034

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین ادراک لیاقت، احساس انسجام و مسئولیت‌پذیری با خلاقیت شغلی دبیران دبیرستان‌های دولتی دخترانه تنکابن انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق، شامل دبیران دبیرستان‌های دخترانه تنکابن بودند. نمونه آماری شامل 182 نفر از دبیران بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب ...  بیشتر

تحلیل محتوای کتاب علوم، بر اساس مدل آموزشی مونته‌سوری (مورد پایه نهم دوره متوسطه اول)

سید رسول تودار

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 101-118

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.267037.1046

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب علوم پایه نهم دوره اول متوسطه بر اساس مدل آموزشی مونته‌سوری انجام شد. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع تحلیل محتوا بود. جامعه آماری این پژوهش، کتاب‌های درسی دوره اول متوسطه در سال تحصیلی 1398- 1397 بود که توسط دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی، تألیف و چاپ شد. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، ...  بیشتر

مدیریت
فراتحلیل پیشایندهای پنهان سازی دانش در سازمان‌ها

کامران نظری؛ پیمان اکبری

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 103-118

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.329604.1100

چکیده
  پژوهش حاضر با هدفی فراتحلیل به پیشایندهای پنهان سازی دانش پرداخت. این پژوهش، از نظر هدف، توصیفی و از نوع استفاده کاربردی و از نظر نوع داده­ها، پژوهشی کمی است. جامعه آماری این پژوهش شامل داخلی و خارجی مرتبط طی سال­های 2016 تا 2022 بود که 25 مورد با استفاده از روش نمونه ­گیری غیرتصادفی هدفمند به عنوان نمونه وارد فرآیند تحلیل شدند. پژوهش­های ...  بیشتر

واکاوی بهره گیری برنامه ریزی آموزش مشارکتی در فعالیت‌های فرهنگی

مریم امیدخدا؛ سید رسول تودار

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 104-124

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.360451.1136

چکیده
  هدف پژوهش حاضر واکاوی چگونگی بهره­مندی برنامه­ریزی آموزش مشارکتی در فعالیتهای فرهنگی کتابخانه­های عمومی می­باشد. در این پژوهش از رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه­ای استفاده شده است. چهار کتابخانه از کتابخانه­های عمومی شهر تهران با فعالیت­های فرهنگی زیاد انتخاب شدند، سپس به روش نمونه­گیری نظری،10 عضو، 3 مسئول و 6 کتابدار، ...  بیشتر

طراحی و ارزیابی عوامل مؤثر بر استقرار فرهنگ کیفیت در دانشگاه (مطالعه موردی: دانشگاه فرهنگیان)

سیدمحمد سیدکلان؛ عادل زاهد؛ مهدی معینی کیا؛ علی رضائی شریف

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 110-139

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.360248.1135

چکیده
  بر اساس پژوهش‌های پیشین، فرهنگ کیفیت به عنوان فرهنگ سازمانی غالب و خاص دانشگاهی در نظر گرفته شده است که با ارزش‌های مشترک و تعهد نسبت به کیفیت توسط عوامل دانشگاهی معنا پیدا           می‌کند. هدف پژوهش حاضر، طراحی و ارزیابی عوامل اثرگذار بر استقرار فرهنگ کیفیت در دانشگاه فرهنگیان بوده است. روش پژوهش آمیخته ...  بیشتر

مدیریت
ارائه مدل حکمرانی هوشمند با تمرکز بر توسعه و آموزش منابع انسانی در بخش دولتی

قائم قیروانی؛ محمد منتظری؛ شمس السادات زاهدی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 111-141

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.388453.1171

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل حکمرانی هوشمند با تمرکز بر توسعه و آموزش منابع انسانی در بخش دولتی می باشد. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی و برحسب نوع داده‌ها آمیخته (کیفی- کمی) است. جامعه آماری در بخشی کیفی پژوهش شامل 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و کارشناسان متخصص در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در وزارت کشور و مدیران استانداری خراسان جنوبی ...  بیشتر

رابطه بین شیوه‌های مدیریت کلاس و مهارت‌های ارتباطی باانگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر چابکسر

لیلا طالبی خانسری

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 113-131

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.243991.1030

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین شیوه‌های مدیریت کلاس و مهارت‌های ارتباطی باانگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر چابکسر انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل معلمان و دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدایی مدارس شهر چابکسر بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و تصادفی خوشه‌ای ...  بیشتر

تأثیر سبک رهبری سازمانی بر مدیریت منابع انسانی ضمن تأکید برنقش میانجی‌گر محیط کار رقابتی

بهشته فضلعلی؛ مجتبی معظمی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 114-142

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.378676.1149

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر سبک رهبری سازمانی بر مدیریت منابع انسانی ضمن تأکید بر نقش میانجی‌گر محیط کار رقابتی انجام شد. روش این مطالعه از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه‌ی کارکنان شرکت سهامی بیمه آسیا شهر تهران می‌باشد که در حال حاضر تعداد 3922 نفر بوده که تعداد 350 نفر با استفاده از روش تعیین حجم نمونه کوکران ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
تأثیر آموزش مبتنی بر موک بر عملکرد کارکنان شهرداری تهران

سحر عقبائی؛ مریم گل بابایی؛ محمدرضا شاه آبادی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 123-140

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.396994.1195

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی تأثیر آموزش مبتنی بر موک بر عملکرد کارکنان شهرداری تهران می‌باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش اجرای پژوهش, پیمایشی-مقطعی می‌باشد. جامعه آماری شامل کارکنان در واحدهای صف و ستاد شهرداری تهران به تعداد 70 نفر بودند که در مجموع با استفاده از جدول مورگان، با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، تعداد ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
تأثیر مهارت‌های مدیریت کوانتومی بر آمادگی به تغییر کارکنان دانشگاه با نقش میانجی چابکی سازمانی

سمیرا علی صوفی؛ سمانه سلیمی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 125-143

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.390174.1176

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مهارت­های مدیریت کوانتومی بر آمادگی به تغییر با نقش میانجی چابکی سازمانی بود که با روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی انجام گردید. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان با تعداد 294 نفر تشکیل دادند که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان (1971) حجم نمونه 200 نفر محاسبه گردید و ...  بیشتر

نقش میانجی اهداف اجتماعی در رابطه میان آسیب‌پذیری روانی با مسئولیت‌پذیری دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه

سارا حسینی؛ محمد میرزایی خالص

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 129-150

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.265558.1058

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، تعیین نقش میانجی اهداف اجتماعی در رابطه میان آسیب‌پذیری روانی با مسئولیت‌پذیری دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر سنگر بوده است. روش تحقیق به لحاظ ماهیت، توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را دانش‌آموزان دختر دوره اول متوسطه به تعداد 730 نفر تشکیل می‌دهند. حجم نمونه تحقیق با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای 252 ...  بیشتر

رابطه توسعه حرفه‌ای معلمان با عملکرد تحصیلی با تأکید بر نقش میانجی پیوند با مدرسه دانش آموزان پسر متوسطه دوم

جعفر امیری

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 139-166

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.275602.1053

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه توسعه حرفه‌ای معلمان با عملکرد تحصیلی با تأکید بر نقش میانجی پیوند با مدرسه دانش آموزان انجام شد. روش تحقیق توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش معلمان و دانش آموزان پسر متوسطه دوم شهر شیراز بودند که تعداد 250 نفر معلم بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و تعداد 213 دانش‌آموز به روش ...  بیشتر

ارزیابی اثربخشی و محاسبه نرخ بازگشت سرمایه اجرای دوره‌های آموزشی با استفاده از الگوهای کرک پاتریک و فیلیپس

حسین آشفته؛ الهه اورنگیان

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 143-179

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.311156.1072

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی میزان اثربخشی و محاسبه نرخ بازگشت سرمایه برگزاری دوره‌های آموزشی در کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی بود. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی از نوع مطالعه موردی، جامعه آماری کارخانجات تولیدی و نمونه آماری، یکی از کارخانجات تولیدی است که داده‌های مربوط به برگزاری دوره آموزشی در آن مورد بررسی قرار گرفته است. برای ...  بیشتر

نقش میانجی سبک‌های پردازش هیجانی در رابطه بین ریتم‌های شبانه‌روزی با فراحافظه در دانشجویان

سرور حسن زاده

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1398، ، صفحه 103-117

https://doi.org/10.22034/jmep.2019.100586

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین ریتم‌های شبانه‌روزی با فراحافظه با میانجی‌گری سبک‌های پردازش هیجانی انجام شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود که جامعه آماری آن را دانشجویان روان‌شناسی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامشهر تشکیل می‌دادند (2300 = N). روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای است. حجم نمونه بر اساس نظر تاپاچنیک و فیدل (2001) ...  بیشتر

نقش شوخ‌طبعی و نظم جویی هیجانی در پیش‌بینی سرمایه‌های روان‌شناختی در دانش آموزان متوسطه دوم منطقه دو شهر مشهد

سرور حسن زاده

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 103-119

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.235208.1019

چکیده
  این مطالعه با هدف نقش شوخ‌طبعی و نظم‌جویی هیجانی در پیش‌بینی سرمایه‌های روان‌شناختی در دانش آموزان متوسطه دوم منطقه دو شهر مشهد انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری این مطالعه شامل کلیه دانش آموزان متوسطه دوم منطقه دو شهر مشهد بودند که در سال تحصیلی 99-1398 مشغول به تحصیل بودند. روش نمونه‌گیری، تصادفی خوشه‌ای ...  بیشتر

بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی و بازی‌های کامپیوتری بر میزان پرخاشگری و اضطراب تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم منطقه 8 شهر تهران

زهرا بالازاده

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 113-132

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.240980.1026

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش شبکه‌های اجتماعی و بازی‌های کامپیوتری بر میزان پرخاشگری و اضطراب تحصیلی دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم منطقه 8 شهر تهران انجام شد. روش مطالعه حاضر توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری این مطالعه شامل دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم منطقه 8 شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 بودند. حجم نمونه بر اساس ...  بیشتر