دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی (کمی )

1. بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر کیفیت یادگیری آنلاین دانش آموزان در ایام بیماری کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1400

10.22034/jmep.2021.314083.1077

مرضیه حیدری؛ زهرا صباحی


2. رابطه استرس ادراک‌شده و طرد والدین با پرخاشگری فرزندان در دوران همه‌گیری کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

10.22034/jmep.2021.312477.1074

رضا شیبانی فر؛ سهیل هاشمی