موضوعات = مدیریت آموزشی
تعداد مقالات: 25
22. بررسی عوامل مؤثر در گرایش انتخاب رشته تحصیلی در دانش‌آموزان

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 15-30

10.22034/jmep.2019.100581

سمیه مختار زاده بازرگانی؛ سعید علیزاده